Pre každého niečo

10.okt 2013

Na spoločnom zasadnutí MOMS, Oslavného výboru 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča a Redakčnej rady na vydanie monografie prerokovali podujatia, ktoré v rámci osláv usporiadajú do konca roka.

Ide o rôznorodé programy, koncerty a podujatia s hudobnou, divadelnou, zábavnou a inou náplňou, nuž sa pre každého Kysáčana niečo nájde. Najbližšie oslavy Dňa oslobodenia Kysáča, Dňa Miestneho spoločenstva Kysáč a Dňa kysáčskej sármy sa uskutočnia už tento víkend, v sobotu a v nedeľu 12. a 13. októbra. Zorganizujú ich Rada Miestneho spoločenstva Kysáč, Spolok kysáčskych žien, MOMS, Galéria SND, bojovnícka organizácia a FK Tatra. Oslavy 13. októbra v mnohom pripomenú oslavy z minulých rokov, na ktoré sa občania strednej a staršej generácie dobre pamätajú a neraz si na ne spomínajú.

Na október sú naplánované i ďalšie programy, či už tradičné, ktoré sa každoročne opakujú, alebo jubilejné, čiže príležitostné. Budú to: 20. výročie spevokolu Glória EMC, Deň školy a odhalenie pamätnej tabule prvému učiteľovi, Kysáčsky spevník a Festival Zuzany Kardelisovej. V novembri oslavy tiež budú bohaté na podujatia: v spolupráci s NVU Hlas ľudu sa realizuje literárne pásmo, pripomenú sa osemdesiatiny biskupa Andreja Berediho, penzisti zorganizujú zábavu, bude galakoncert kysáčskych sólistov a na posledný november je naplánovaný ústredný program. Keď ide o decembrové podujatia, spomínalo sa batôžkové posedenie penzistov invalidov práce a prezentácia monografie, na ktorú Kysáčania roky čakajú.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs