POSLEDNÚ SEPTEMBROVÚ NEDEĽU

10.okt 2013

41vojlovkirvaj

POSLEDNÚ SEPTEMBROVÚ NEDEĽU VO VOJLOVICKOM CHRÁME sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 111. výročia posvätenia chrámu. Deti v krojoch, domáci farár a hostia zo Slovenska slávnostne vošli do bielymi kvetmi krásne vyzdobeného kostola. Spolu s domácim farárom Mgr. Branislavom Kulíkom slávnostné bohoslužby vykonali pani farárka PhDr. Mgr. Barbora a pán kaplán Mgr. Ľuboš Vontorčíkovci z dedinky Košeca zo Slovenskej republiky. Aby nedeľné služby boli ešte slávnostnejšie, obaja bratia farári vykonali posviacku drevorezby – obrazu Večery Pánovej, ktorú z tejto príležitosti vojlovickému cirkevnému zboru daroval miestny farár. Tento vzácny obraz bude krášliť časť oltáru. Služby Božie obohatil spev domáceho spevokolu a sólového prednesu v podaní známej vojlovickej speváčky Kataríny Kalmárovej. Vojlovičania sú veľmi hrdí na svoj chrám, ktorý má bohatú históriu.

Alena Gajanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs