Na mieru potrieb a doby

10.okt 2013
Také boli začiatky

Také boli začiatky

Viacfunkčnosť, účelovosť, súčasný dizajn, presvetlené miestnosti… Dalo by sa uviesť veľa príznačností novej budovy rektorátu Novosadskej univerzity, ktorá je k dispozícii vysokoškolským učiteľom, expertom a študentom od začiatku nového študijného roku – vlastne prvého októbrového dňa. A nielen týmto.

Z približne päťtisíc štvorcových metrov celkom vybaveného užívateľského priestoru takmer dvetisíc je určených na kancelárie, kým tristo zaberá Ústredná knižnica a Stredisko pre rozvoj kariéry. Je tu aj dvesto štvorcových metrov výstavných priestorov v pavilóne pri budove, ako aj okolo tisíc metrov spoločných viacúčelových priestorov, v rámci ktorých je i amfiteáter so 180 miestami a vysokou technickou výbavou.

Z výstavy Darka Dozeta

Z výstavy Darka Dozeta

Hoci samotné stavanie budovy efektívne trvalo v podstate niekoľko rokov: 1995 – 1996, keď sa začalo, ako i od apríla 2011 dodnes, najznámejšia tunajšia vysokoškolská inštitúcia viac ako pol storočia potrebovala túto stavbu ako soľ. Veď od jej založenia podnes až šestnásť rektorských tímov úporne pracovalo a angažovalo sa na vzniku takého jej srdca.

– Zvlášť ma teší budúcnosť a začiatok existencie tejto budovy. Jej priestory budú dobýjať mladí ľudia vlastnými ideami a projektmi, –vyzdvihuje rektor univerzity prof. Dr. Miroslav Vesković. A nezabúda pritom pripomenúť, že je veľa symboliky v skutočnosti, že sa práve v časoch hlbokej ekonomickej krízy otvára ústredná budova univerzity, čo je  odkazom, že niet pokroku bez mladých vzdelaných ľudí, ani bez vkladania do vedy.

Bez informácií sa nedá

Bez informácií sa nedá

Neďaleko Dunaja konečne teda vznikla stavba, právom označovaná za domov vedy, mladosti a kultúry. Trojlístok na pohľadanie. Pod jej strechou  bol už i koncert pri príležitosti otvorenia, výstava o genéze jej vzniku, ďalšia o uplynulých rokoch hudobného festivalu Exit fotoreportéra Darka Dozeta… A sú to len tie prvé obsahy. Iné pribúdajú dennodenne, lebo sú i podmienky na ne výnimočné a reprezentatívne.

  O. Filip

V ústrednej knižnici

V ústrednej knižnici

Deň pred štartom nového študijného roka

Deň pred štartom nového študijného roka

Stále je čo digitalizovať

Stále je čo digitalizovať

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs