Alternatívne využitie rastlinných odpadkov

21.mar 2013

Podiel biomasy na produkcii energie sa vo svete stále zvyšuje. Jednak v snahe znížiť dovoz energie a jednak preto, že sa ceny palív stále zvyšujú. Veľkým zdrojom biomasy sú práve naše polia a rastlinné odpadky, ktoré možno energeticky účinne použiť na výrobu energie a iných produktov.

Na záver seminára: prezentácia využitia agropeliet v kotloch na vykurovanie domácností

O premene biologického odpadu na použiteľné produkty sa hovorilo na vydarenom seminári Alternatívne využitie odpadu a pozostatkov z rastlinnej výroby na ekonomicky opodstatnenú výrobu agropeliet a ich použitie v Srbsku. Seminár zhromaždil veľký počet domácich, ale i zahraničných odborníkov, ako i záujemcov o túto oblasť. Bol v Kysáči 13. marca a o jeho organizáciu sa pričinil Jaroslav Domoni, študent záverečného ročníka Výživy a ochrany rastlín na Poľnohospodárskej fakulte v Nitre. Seminár v mene rodinnej firmy Agromerkator, ináč dovozcu línií na peletovanie biomasy, realizoval v spolupráci s firmami z Česka a Slovenska, tiež s Národnou asociáciou pre biomasu, bankou a výrobcami kotlov na agropelety.

O výrobe agropeliet z rastlinných pozostatkov a možnostiach ich použitia hovoril J. Domoni. Agropeletky vznikajú stlačením suchých rastlín a sú obnoviteľným zdrojom energie. Výhodou tohto ekologického paliva je vysoká výhrevnosť, vyššia od hnedého uhlia, a len trochu nižšia od čierneho uhlia. Pelety z biomasy sú čistým palivom, ktoré je veľmi šetrné k životnému prostrediu. Predstaviteľ Národnej asociácie pre biomasu zoznámil prítomných s potenciálmi biomasy v Srbsku a obmedzeniami, ktoré jestvujú v jej použití. Proces peletovania poľnohospodárskej biomasy je ináč ťažší a náročnejší od peletovania drevenej biomasy, a preto hostia z Česka a Slovenska prítomným ozrejmili možnosti investovania do týchto výrobných liniek. Ponúkli im výstavbu kompletných zariadení s kalkuláciou opodstatnenia investovať do tejto technológie, tiež servisovanie celého systému. Predstaviteľka banky hovorila o možnostiach financovania týchto výrobných liniek prostredníctvom úveru a lízingu na energeticky účinné projekty, čo domáce banky schvaľujú. O možnostiach vykurovania agropeletami v domácnostiach hovoril predstaviteľ výrobcu kotlov na agropelety zo Smedereva, ktorého poznáme ako výrobcu najznámejších domácich sporákov na drevo.

Seminár podal ucelený obraz o tom, ako rastlinný odpad z polí energeticky účinne spracovať, a potom použiť na vykurovanie, hoci možností na jeho využitie je oveľa viac. Bolo to chvályhodné podujatie a pohľad do budúcnosti mladého študenta a od júna podnikavého mladého odborníka.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs