Náročnejšia paleta podujatí

21.mar 2013

Napriek sneženiu a neschodným cestám predstaviteľky spolkov žien sa v piatok 15. marca stretli na výročnom zhromaždení. Zasadnutie aj tentoraz prebiehalo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade za prítomnosti veľvyslanca Jána Varšu, jeho manželky Viery a konzulky Kataríny Stehlíkovej.

Prítomných na výročnom zhromaždení privítala predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová, ktorá zdôraznila, že po šiestich rokoch pôsobenia asociácie vzájomné kontakty a spolupráca viac ako 20 slovenských spolkov žien vo Vojvodine je stále intenzívnejšia.   Veľvyslanec Ján Varšo v príhovore poukázal na význam aktivít spolkov žien a na ich úsilie o zachovanie tradícií, slovenského jazyka a o rozvoj slovenskej kultúry typickej pre vojvodinské prostredie.

Predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová otvorila zasadnutie

Správu o minuloročnej činnosti pripravila a predniesla tajomníčka Mária Gašparovská. Medzi pozoruhodné akcie asociácie zaradila súťaž v prednese poézie a prózy predstaviteliek ženských spolkov, ktorá končila vlani v apríli na 45. Festivale prednesu poézie a prózy,  čiže Vansovej Lomničke v Banskej Bystrici, kde ASSŽ reprezentovali dve predstaviteľky: Miluška Grňová, ktorá sa dostala do strieborného pásma, a Anita Jonášová-Mišićová, ktorá postúpila do zlatého pásma. Ďalšia úspešná aktivita asociácie bola prezentácia žien autoriek, ktorá bola aj roku 2012 zaradená do programu SNS v Petrovci. Na sklonku roka až sto členiek ASSŽ pobudlo na humanitárnom vianočnom bazári v Belehrade, kde počas návštevy etnografického múzea vznikla idea o spolupráci s touto inštitúciou. Na spiatočnej ceste ženy pobudli na návšteve v Dobanovciach.

Údaje o minuloročnom hospodárení asociácie prezentovala pokladníčka Katarína Zorňanová, ktorá zároveň ozrejmila finančný plán na bežný rok. V mene Dozornej rady správu podala predsedníčka Zuzana Hrková.

Aj na tento rok si asociácia naplánovala bohatú aktivitu. Už v marci a apríli v pláne sú súťaže v prednese poézie a prózy. Počas Slávností asociácia bude mať na starosti prezentáciu kníh slovenských autoriek, ktorá by tohto roku mala byť medzinárodného rázu, k tomu podporí aj organizáciu slávnosťového jarmoka. Plánujú aj účasť na charitatívnom bazári v Belehrade v spolupráci s veľvyslanectvom. Asociácia plánuje i realizáciu projektu edukačného programu pre členky asociácie, ktorý je predložený Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ktorý by sa mal realizovať na Slovensku. Táto aktivita spolu so spoluprácou s etnografickým múzeom v Belehrade tvorí dve nové podujatia plánované na tento rok, hoci na zhromaždení odznelo niekoľko osožných návrhov. Zhromaždenie schválilo návrh Správnej rady, aby sa výška členského nemenila, a tiež vypracovali kalendár  podujatí spolkov žien začlenených do asociácie. Dotkli sa i otázky pôsobenia Klubu podnikavých žien v rámci ASSŽ, a tým spôsobom aj spolupráce so Slovenskom. Záverom sa prítomným prihovorila manželka veľvyslanca Viera Varšová. Na ceste z Belehradu účastníčky zhromaždenia navštívili Vojlovicu, kde ich veľmi srdečne privítali.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs