Meranie kvality vzduchu z republikovej pokladnice

21.mar 2013

Kým sa Ministerstvo energetiky a mesto nedohovoria, z továrenských komínov sa valia veľké množstvá škodlivých plynov

Na zasadnutí Zhromaždenia mesta Pančevo vo štvrtok 14. marca na rokovacom programe mali hlavne kádrové otázky, čiže voľbu riaditeľov ustanovizní, zakladateľom ktorých je mesto. Tak za riaditeľa pančevského Domu zdravia zvolili Dr. Slobodana Ovuku, a za riaditeľku lekárne Branku Milojevićovú – obaja doteraz boli úradujúcimi riaditeľmi týchto zdravotných ustanovizní. Za nového verejného právneho zástupcu mesta Pančevo je zvolený advokát Božidar Koprivica a za riaditeľa VKP Higijena Zoran Malobabić. Okrem toho uvoľnili doterajších a zvolili nových úradujúcich riaditeľov dedinských domov kultúry, ako aj nové správne a dozorné rady v týchto ustanovizniach. Tomu však predchádzala zmena štatútov jednotlivých DK, ktorými je stanovené, že riaditelia týchto ustanovizní nemusia mať vysoké vzdelanie, čo, pravdaže, vyvolalo početné komentáre opozície (DS, LSV a LDP). Opozícia mala poznámky aj na návrh zmeny štatútov jednotlivých miestnych spoločenstiev, pričom vládnucej koalícii zazlievala, že miestnym samosprávam odňala samostatnosť.

Výborníci pančevského lokálneho parlamentu jednohlasne podporili návrh Demokratickej strany, aby mesto požiadalo Ministerstvo energetiky a ochrany životného prostredia, aby naďalej financovalo prácu merných staníc, ktoré zisťujú kvalitu vzduchu v Pančeve. Iniciatíva DS je vlastne reakciou na oznámenie ministerstva, že zastaví financovanie práce týchto staníc, ale hovorí aj o pripravenosti lokálnej samosprávy vyčleniť na tie účely 3,6 milióna dinárov z mestského rozpočtu. Člen mestskej správy Vladimir Delja to zdôvodnil konštatáciou, že je omnoho lepšie, aby mesto z fondu na ochranu životného prostredia vyčlenilo peniaze, než by tie stanice prestali pracovať. Schváleniu návrhu DS však predchádzala čulá polemika o príčinách a následkoch znečisťovania vzduchu.

Zhromaždenie mesta na zasadnutí zladilo zakladateľské akty verejných podnikov s novým zákonom a schválilo deklaráciu o zákaze pestovania a predaja GMO na území Pančeva.

vlh

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs