Kto bude vlastniť Dom penzistov

21.mar 2013

Petrovskí penzisti sa začali zamestnávať otázkou vlastníctva štátnych nehnuteľností Domu penzistov, v ktorej sídli miestna organizácia penzistov. V náznakoch sa zjavili aj obavy, že by dôchodcovia mohli utratiť svoj kútik, kde sa pravidelne stretávajú.

Kto bude majiteľom Domu penzistov v Petrovci?

Komasácia, ktorá v súčasnosti prebieha v Báčskom Petrovci, sa týka nielen konkrétneho chotára, ale aj všetkých dedinských a obecných nehnuteľností. To znamená, že sa v tomto procese spresňuje vlastnícka štruktúra nehnuteľností, ktoré kedysi boli spoločenské a v súčasnosti sú štátne. Problém je v tom, že majiteľom nehnuteľností môže byť iba právnická osoba. Petrovské dôchodcovské združenie nemá nárok na majetok, ktorý používa vo svojej činnosti, pretože nie je právnickou osobou.

Na riešenie danej situácie sa črtajú dve možnosti, odznelo na výročnej schôdzi tejto organizácie, ktorá sa uskutočnila 15. marca v Petrovci. Buď majiteľom Domu penzistov v Petrovci bude Miestne spoločenstvo, ako si praje vedenie MO penzistov v čele s predsedom Pavlom Kolárom, alebo obec. Pravdepodobnejšie však je, že sa novým majiteľom tohto objektu stane lokálna samospráva ako najmenšia jednotka štátnej správy, predpokladá predseda Rady MS Petrovec Ján Brna. Zdôraznil aj to, že ak sa nájde zákonný spôsob, aby sa tento orgán podpísal ako vlastník, Miestne spoločenstvo to v plnej miere podporí, keďže sa zasadzuje o to, aby to, čo je petrovské, zostalo petrovské. Aj vedenie penzistov, aj miestna správa prítomných ubezpečovali, že bez ohľadu na to, ako sa situácia rieši, dôchodcovia neutratia svoje miesto na stretnutia.

S takým stanoviskom súhlasili takmer všetci členovia a podporili svoje vedenie, aby na miestnej, lokálnej, ba aj na štátnej úrovni rokovali o možných riešeniach.

V. Dorčová-Valtnerová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs