Ambasádor je strážcom dobrých vzťahov

15.júl 2015

Ambasádor je strážcom dobrých vzťahov

Zo stretnutia Istvána Pásztora a Anny Tomanovej-Makanovej s Jánom Varšom

Zo stretnutia Istvána Pásztora a Anny Tomanovej-Makanovej s Jánom Varšom

Z ROZLÚČKOVEJ NÁVŠTEVY SLOVENSKÉHO VEĽVYSLANCA DR. JÁNA VARŠA V NOVOM SADE

V šnúre rozlúčkových stretnutí a návštev, ktorými veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Dr. Ján Varšo v polovici augusta končí svoj mandát u nás, dnešok bol vyhradený na návštevu Nového Sadu. V budove pokrajinského parlamentu ho najprv prijal predseda Zhromaždenia APV István Pásztor a podpredsedníčka Anna Tomanová-Makanová, aby po tomto rozhovore nasledovalo stretnutie s vedením Národnostnej rady a jej Výkonnej rady.

– Mal som stretnutie s predsedom Zhromaždenia APV pánom Pásztorom, s ktorým sme mali veľmi dobré, korektné a priateľské vzťahy a viaceré stretnutia, formálne a neformálne. Včera som sa v Belehrade stretol aj s predsedom pokrajinskej vlády pánom Bojanom Pajtićom. Vyjadril som im poďakovanie za všetku podporu, ktorú Autonómna pokrajina Vojvodina poskytuje slovenskej menšine tu vo Vojvodine, a tak isto som veľmi ocenil, že sa robia konkrétne aktivity na regionálnej úrovni. Za môjho pôsobenia bola podpísaná aj dohoda medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Vojvodinou, a tak isto je veľmi čerstvá dohoda medzi Prešovským samosprávnym krajom a Vojvodinou. Je to znak toho, že tá spolupráca naberá širšiu dimenziu. Ako aj všade, pri tých rozlúčkových návštevách zdôrazňujem, že najdôležitejšie je budovať tú infraštruktúru vzťahov, kontaktov, komunikácií medzi ľuďmi z jednej a druhej strany. Tým vlastne naplníme tú myšlienku, že by sa mali krajina pôvodu vašich a našich predkov a krajina, kde žijete, zbližovať, aby proste tie hranice prestali v budúcnosti existovať… – vyzdvihol dnes Dr. Varšo.

V rozhovore s vedením Národnostnej rady

V rozhovore s vedením Národnostnej rady

Zmieňujúc sa o uplynulom diplomatickom pôsobení, podčiarkol, že diplomatické ťažiská boli z aspektu pôsobenia rôzne, no vždy sa dôraz kládol na udržovanie priateľských vzťahov. V tomto kontexte ambasádora v podstate zhodnotil ako strážcu dobrých vzťahov medzi príslušnými krajinami, alebo v rámci organizácie, v ktorej pôsobí.

Na poste veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku, ktorý Dr. Ján Varšo opúšťa 16. augusta, vystrieda ho 25. augusta veľvyslankyňa Ing. Dagmar Repčeková, doteraz zastávajúca funkciu generálnej riaditeľky Sekcie hospodárskej spolupráce MZV SR.

Oto Filip

 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs