Málo nových kníh

17.júl 2015

Málo nových kníh

Národná bibliotéka Branka Radičevića v Odžakoch má svoje pobočky vo všetkých dedinách obce. Jedna z nich je aj v Laliti, v ktorej za posledných deväť mesiacov pracuje knihovníčka Sanja Valachová. Nedávno sme ju navštívili, aby sme sa dozvedeli o činnosti tejto kultúrnej ustanovizne, zároveň si zaplatili členské na rok 2015 a vypožičali si potrebnú knihu.

Koľko kníh má lalitská knižnica?
„Na policiach máme 5 010 kníh pre dospelých čitateľov, z čoho je 3 320 v srbčine a 1 690 v slovenčine. Detských kníh je úhrnne 2 126, pričom je 1 706 titulov v srbskom jazyku a 420 v slovenčine.“

Ktoré sú to žánre?
„Najviac kníh, až 65 percent, je z oblasti fantastiky, potom romány, ľúbostné romány, historické tituly a trilery. Zvyšných 35 percent sú diela náučnej literatúry z biológie, dejepisu a rôzne encyklopédie.“

Ako často obnovujete knižničný fond?
„Najväčší problém je to, že veľmi zriedkavo dostávame nové knihy, a dôvod je nedostatok peňazí. Ústredná bibliotéka z Odžakov disponujúce knihy rozvrhuje do pobočiek podľa počtu obyvateľov dediny a členov. Darcovia, ktorí sa tiež občas objavia, nám venúvajú hlavne staré tituly.“

Koľko členov máte toho času?

Knihovníčka Sanja Valachová: „Mládež najmenej číta.“

Knihovníčka Sanja Valachová: „Mládež najmenej číta.“

„Do polovice roka sme zaevidovali 66 čitateľov. Z toho počtu je 45 detí, žiakov a študentov, kým 21 je starších ľudí – penzistov, robotníkov, domácich… Členstvo je na úrovni minulých rokov, nazdávam sa, že neskoršie získame ešte niekoľkých čitateľov, lebo škôlkarov a prvákov priberáme zdarma na začiatku každého nového školského roka. Ostatní pri začlenení platia 300 dinárov za celý rok. Laliť je malá dedina, ale si myslím, že by naša knižnica mohla mať viac členov.“

Kto najčastejšie siaha po knihe?
Mládež veľmi málo číta! Hlavne sú to ženy a penzisti, viac predstaviteľky nežnejšieho pohlavia ako muži. Deti a žiaci si najčastejšie vypožičiavajú knihy povinného školského čítania. Mladšie ženy najviac zaujímajú témy z histórie a trilery, kým staršie ženy čo zväčša berú do rúk knihy s obsahom na rozptýlenie vo voľnom čase, a to hlavne v zimnom období.“

Spolupracujete so školou, možno škôlkou?
„Máme veľmi peknú spoluprácu s oboma výchovno-vzdelávacími ustanovizňami. Ja často odchádzam k nim, keď majú nejaké programy a výstavy. Žiaci a škôlkari zasa chodia do knižnice, kde si môžu vypožičať potrebné knihy, niečo nakresliť, ale aj zalistovať a prepísať si niečo z rôznych encyklopédií, ktoré im nemôžeme dať domov.“

Voľakedy sa tu mohla prečítať takmer všetka tlač, ktorá vychádzala v Juhoslávii, aj náš Hlas ľudu?
„Dnes nedostávame žiadne noviny. Verím, že aj to je pre nedostatok peňazí, alebo i tie nové elektronické vymoženosti.“

Vidíme, že je knižnica pekne vynovená…
„Pred asi troma mesiacmi NB Branka Radičevića sa postarala o to, aby majstri vylíčili celú miestnosť a fasádu na budove. Podlahu obložili novými kachľami. Už predtým boli namontované nové plastové dvere a okno, takže knižnica teraz celkom slušne vyzerá a v nej s čitateľmi veľmi pekne spolupracujem.“

                                                                                                                                                            Juraj Pucovský

 

J. PUCOVSKÝ
J. PUCOVSKÝ

JURAJ PUCOVSKÝ (1955) V redakcii Hlasu ľudu nepretržite pracuje od roku 1980. Najprv ako spolupracovník krátko pracoval v rubrike Z našich osád, potom bol angažovaný vo vnútropolitickej rubrike a v súčasnosti je redaktor športovej rubriky. Kontakt: pucovsky@hl.rs