Ana Tomanova Makanova na čelu Koordinacije NSNM

8.apr 2015

Ana Tomanova Makanova na čelu Koordinacije NSNM

Novoizabrana predsednica Koordinacije NSNM Ana Tomanova Makanova

Novoizabrana predsednica Koordinacije NSNM Ana Tomanova Makanova

Na konstitutivnoj sednici koja se održala 7. aprila u Palati Srbije u Beogradu za predsednicu Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina izabrali su Anu Tomanovu Makanovu, dok je za potpredsednika izabran Esad Džudža.

Predstavnici svih nacionalnih saveta manjina u Srbiji razmatrali su pitanje izrade Akcionog plana za sve nacionalne manjine i uputili poruku Republičkom savetu za nacionalne manjine da što pre održi sednicu. Kako su naveli zahtevaće da u radnu grupu uključe, pored dosadašnjih imenovanih predstavnika sedam nacionalnih saveta, i predsednicu Koordinacije NSNM, kao i predstavnike albanskog i romskog nacionalnog saveta.

Prvi radni sastanak koordinacije održaće se u Novom Pazaru.

Izvor: blic.rs

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA “HLAS LJUDU” 21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 81/5, e-mail: nvu@hl.rs