ARADÁČ: Svätosavská akadémia

29.jan 2014

ARADÁČ: Svätosavská akadémia

V mládežníckej sieni v Aradáči 27. januára prebiehala príležitostná akadémia k oslave svätého Savu.

ARADACSVPo sviatočnej liturgii, ktorú mal na starosti farár pravoslávnej cirkvi v Aradáči Zoran Tarajić, nasledoval program, ktorý moderovali žiačky vyšších ročníkov Jana Viergová a Ljiljana Adamovová. Pripravili ho učiteľky a učitelia ZŠ Bratstvo.

Program pozostával z recitácií a scénok tak v srbskom, ako i v slovenskom jazyku, a z hudobných čísel. Chór žiakov vyšších ročníkov pripravila profesorka hudby Daniela Avramová.

V programe vystúpili i žiaci vysunutého oddelenia Hudobnej školy Josifa Marinkovića v Zrenjanine, ktoré pôsobí v tejto škole. Na konci programu, ktorý poctila svojou účasťou aj kmotra oslavy Marija Jeftićová, všetci návštevníci a účastníci spoločne zaspievali hymnu o svätom Savovi.

Jano Zvara

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs