Petrovská pocta Dalimírovi Hajkovi

31.jan 2014

Petrovská pocta Dalimírovi Hajkovi

Hosť besedy Dr. Dalimír Hajko

Hosť besedy Dr. Dalimír Hajko

Podujatie Zima s knihou Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca zvyčajne začína, keď zima ako ročné obdobie skutočne prinesie chlad pod nechty a poriadny sneh. Inak nebolo ani tohto roku. Práve v deň, keď si naplánovali naštartovať tohtoročný seriál prezentovania publikácií z minuloročného vydavateľského plánu SVC, azda najteplejšia zima za posledných sto rokov obrátila svoju tvár. Spomenutá akcia sa v zaviatom Petrovci začala v piatok 24. januára v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom.

Literárnu besedu v rámci Zimy s knihou 2014 na petrovskom gymnáziu zamerali na stredoškolákov. Venovali ju knihe prof. PhDr. Dalimíra Hajka, DrSc., Dozrievanie do skutočnosti a dozrievanie do sna (O súčasnej slovenskej vojvodinskej poézii). SVC ju usporiadal spolu s Výborom pre kultúru NRSNM a v spolupráci so Samovzdelávacím krúžkom Sládkovič. Práve sládkovičovci boli tí, ktorí čítaním úryvkov z recenzií D. Hajka a z tvorby básnikov zaradených do knihy, ako i kladením otázok autorovi, dotvorili tento večierok. V tom im pomohla aj profesorka slovenčiny na gymnáziu Annamária Boldocká-Grbićová. V premyslenom rozhovore s autorom knihy si prediskutovali viaceré okruhy literárnych tém a medzi nimi aj to, či existuje periférnosť poézie, či je slovenská vojvodinská poézia periférna a čo vlastne dáva život básni. Filozof a esejista, literárny historik, kritik a vydavateľ D. Hajko prítomným vysvetlil svoje filozofické a literárne postoje, ako i to, ako sa dostal k našej poézii, ktorú potom svojrázne spracoval v predstavenej knihe. Predtým, ako sa dostali k jadru besedy a hosťovi zo Slovenska, riaditeľ SVC Vladimír Valentík podrobnejšie hovoril o edíciách a o každej knihe, ktorú toto vydavateľstvo vydalo v minulom roku. Na záver večierka sa trefnou esejou súčasným sládkovičovcom a hosťovi prihovorila spisovateľka Viera Benková.

Zima s knihou tohto roku štartovala na petrovskom gymnáziu

Zima s knihou tohto roku štartovala na petrovskom gymnáziu

Jaroslav Čiep

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs