Smrť v Belehrade

31.jan 2014

 

AUTOR: Miroslav Demák

VYDAVATEĽ: Mestská knižnica Nový Sad

PREKLAD: Zo slovenčiny preložili autor a Zdenka Valentová-Belićová

POČET STRÁN: 175

TOTO JE KNIHA: Ako obnosená kapsa pokojného pocestného, plná dobrých poviedok z minulých čias, zo súčasnej doby a z doby, ktorá príde po nás. Táto kniha nás stále upomína, že počas celého života stále cestujeme niekam do neznáma – aj keď stojíme v mieste alebo sedíme, my cestujeme… Poviedky Miroslava Demáka sa veľmi dobre čítajú tak po slovensky, ako i po srbsky (v tomto preklade) a pravdepodobne aj v každom inom jazyku, lebo hovoria a snažia sa dať odpoveď na niektoré univerzálne otázky našej existencie. Na rozdiel od novopríchodiacich novozrodených spisovateľov Miroslav Demák je na týchto priestranstvách literárne prítomný takmer celé polstoročie, na konci predchádzajúceho a na začiatku tohto nového milénia. Mali by sme ho čoraz častejšie čítať, aby sme už zajtra nezostali zahanbení, že tak málo vieme o autorovi a jeho diele nielen v Novom Sade a Belehrade, ale aj v bližšom a širšom okolí…

ČO BY BOLO KEBY: Prometheovi alebo Brankovi Miljkovićovi odňali oheň?! Či by menej bolo popolu a viac nedosnívaných mladostí?! Alebo menej dobrých omylov…?! Pavel, spomenieš si na Španielsko…?!

MÔŽE NÁS TÁTO KNIHA POTEŠIŤ: Samozrejme, môže a aj nás vie potešiť, ale vie nás urobiť i trochu smutnými… Podobne ako prvá láska. Ak je láska, tak nemá konca… Ako i každá dobrá kniha. Či sa ešte vieme príjemne prekvapiť, keď sa nám niečo krásne alebo drsné prihodí…?! Napríklad…

PRVÁ VETA ZNIE: Chystal som si koberček na poludňajšiu modlitbu, keď mi ohlásili príchod troch jazdcov z Edirne.

POSLEDNÁ VETA ZNIE: Tak potvrdíte, že ste tento práve dočítaný etický paradox správne pochopili… 

KEBY TÁTO KNIHA MALA VÔŇU: Podobala by sa na víno – čím staršie, tým lepšie, buke s príchuťou nedozretej marhule s príznakmi zakázaného ovocia…

NÁJDITE SI PODOBNÉ KNIHY: Romány Milorada Pavića, ale aj niektoré poviedky Ivu Andrića: … Niekedy človek prežije také veci, že samotná skutočnosť, že prežil, znamená nielen víťazstvo a vyslobodenie, ale zázrak, isté opätovné šťastné narodenie podľa milosti vyššej moci… Povedal raz Andrić a Demák nezostal zahanbený…

ODPORÚČANIE NA ČÍTANIE: Áno, dozviete sa napríklad veľa toho neznámeho o živote Kara Mustafu, o švédskych domcoch v Bratislave z konca šesťdesiatych rokov minulého storočia, ale aj o Bibulusovi zo Smirny, čiže zo Sirmia. A to vás už nenechá ľahostajnými…

Martin Prebudila

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs