KUS ZVOLEN KULPÍN: Rok jubilea divadla

2.feb 2014

KUS ZVOLEN KULPÍN: Rok jubilea divadla

Divadelníci Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen v Kulpíne sú stále aktívni a začiatkom roku 2014, keď v tejto našej kultúrnej inštitúcii oslávia úctyhodné jubileum – 110 rokov divadelníctva v Kulpíne, sme sa porozprávali s predsedom Michalom Čiliakom.

Kulpínski divadelníci v predstavení Pohreb na Festivale Zuzany Kardelisovej v Kysáči v roku 2013 (foto: E. Šranková)

Kulpínski divadelníci v predstavení Pohreb na Festivale Zuzany Kardelisovej v Kysáči v roku 2013 (foto: E. Šranková)

Minulý rok divadelná sekcia KUS Zvolen mala čulú aktivitu. Ktoré predstavenia ste nacvičili?

– Už v jeseň 2012 sa začala naša spolupráca s režisérom Alexandrom Bakom zo Starej Pazovy. Vo februári minulého roku sme mali premiéru predstavenia Pohreb v jeho réžii a po nej aj niekoľko úspešných repríz. V marci sme boli na Slovensku v Hriňovej na Hriňovských divadelných dňoch, kde sme sa predstavili dvomi divadlami: PohrebomFrajerčením na Tretej ulici v réžii Michala Babiaka. Tohto roku, keďže oslavujeme 110. výročie divadelníctva v Kulpíne, budeme mať na repertoári tieto dve predstavenia, a pripravíme aj nové, tiež v spolupráci s Alexandrom Bakom.

V akom smere bežala ďalšia činnosť divadelníkov?

– S Pohrebom sme sa zúčastnili i na festivale DIDA v Pivnici, potom i na Petrovských dňoch divadelných. Vďaka Alexandrovi Bakovi sme nadviazali divadelnú spoluprácu s Novými Bánovcami pri Starej Pazove. Divadelníci z tohto prostredia hosťovali u nás a my sme im v jeseň návštevu opätovali. Detský súbor zo Zvolena, ktorý hosťoval na detskej divadelnej prehliadke 3 x Ď v Starej Pazove, vystúpil i v kulpínskom kaštieli. A počas leta sme predstavenie Frajerčenia na Tretej ulici zahrali aj na domácom javisku počas PDvK a na SNS v Petrovci. Na Divadelnom vavríne v Starej Pazove sme v jeseň za Pohreb dostali pozitívnu kritiku. Nasledovala účasť na Festivale Zuzany Kardelisovej v Kysáči s Pohrebom, kde sme dosiahli pekný úspech: postúpili sme na Festival Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom a naša herečka Mária Koruniaková získala hlavnú cenu za herecký výkon – Cenu Zuzany Kardelisovej. V decembri sme ešte hosťovali v Laliti, a tak sme ukončili minulú divadelnú sezónu.

Predseda KUS Zvolen Michal Čiliak (foto: K. Gažová)

Predseda KUS Zvolen Michal Čiliak (foto: K. Gažová)

Ako vlani fungovali folklórne skupiny a kde vystupovali?

– V detskom súbore máme teraz okolo 35 detí. Vzhľadom na to, že ich je menej, v DFS Bažalička sme spojili dve skupiny do jednej. S deťmi pracujú mládežníčky Michaela, Milinka a Kristína Čiliakové. Deti vystupovali na obecnej prehliadke v Petrovci, na zónovej v Čelareve, potom na Zlatej bráne v Kysáči, v rámci PDvK v Kulpíne a na koncoročnom Štefanskom programe v Kulpíne. Mládežnícky folklórny súbor tiež účinkoval na obecnej prehliadke v Petrovci. Cestovali sme aj do zahraničia, do Rumunska, na mládežnícky festival v Čerpotoku, vystupovali sme aj na programe počas Veľkej noci v Kulpíne, na FF Tancuj, tancuj… v Hložanoch, na Matičnom svetovom festivale slovenskej mládeže v Košiciach. Potom boli výstupy doma na PDvK a v galaprograme SNS v Petrovci, ďalej na Budárskych dňoch v Slankamenských Vinohradoch. Účinkovali sme aj na koncerte folklóru v Zabregi pri Paraćine, kam sme sa dostali prostredníctvom kontaktov z internetu. Koniec roka patril účasti na Vianočných trhoch v Petrovci a celovečernému programu v Kulpíne. Nadviazali sme spoluprácu s DFS Lúčka z Bratislavy, ktorý vlani v lete hosťoval u nás, a tohto roku by sme my mali ísť na medzinárodný festival do Bratislavy.

Aká je situácia s financovaním strediska a v akom stave je budova, v ktorej pracujete?

– Podporuje nás Miestne spoločenstvo Kulpín, ktoré nám hradí účty za plynové vykurovanie miestností a za elektrinu, čo je veľká pomoc pre naše pôsobenie. Sú to prostriedky z obecnej úrovne a prostriedky z projektov, hlavne z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vlani sme mali dosť prostriedkov, aby sme vykryli všetko, čo pre prácu KUS Zvolen bolo potrebné. Budova je vo veľmi zlom stave. Nateraz sme my spolkári urobili iba niektoré najsúrnejšie rekonštrukčné práce a vylíčili sme miestnosti zvnútra. Treba sa upriamiť na vyhľadávanie nemalých prostriedkov na novú budovu strediska.

Aké máte plány v oslavnom divadelnom roku?

– Keď ide o prácu divadelnej sekcie, ako som spomenul, v spolupráci s režisérom Alexandrom Bakom budeme chystať francúzsku komédiu Chrobák v uchu. Je náročná, ale verím, že sme nadostač skúsený divadelný súbor, aby sme ju zvládli. V roku jubilea kulpínskeho divadla plánujeme usporiadať i retrospektívnu výstavu venovanú ľuďom, ktorí poznačili divadelný život Kulpína za uplynulých 110 rokov. Vzhľadom na to, že sme sa v našej práci s divadlom upriamili na veselohry, plánujeme usporiadať nejakú formu festivalu veselohry, ktorý by sa v našom prostredí stal tradičným.

 Katarína Gažová

       Michal Čiliak, predseda KUS Zvolen

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs