DEMOGRAFICKÉ POHYBY V BÁČKE Cintoríny – nemí svedkovia nášho úpadku

30.jan 2014

DEMOGRAFICKÉ POHYBY V BÁČKE  Cintoríny – nemí svedkovia nášho úpadku

Cintoríny ako nemí svedkovia... (foto: J. Čiep)

Cintoríny ako nemí svedkovia… (foto: J. Čiep)

Báčsky Petrovec. V poslednom desaťročí nízka natalita v Báčskom Petrovci je konštantou. Spoľahlivé údaje o prírastku nájdeme v evidenčnej knihe v detskej ambulancii Domu zdravia. Z nej vidno, že sa vlani narodilo 46 detí – 25 chlapcov a 21 dievčat, čiže o 3 deti menej ako v roku 2012. Všetci okrem jedného na svet prišli v novosadskej pôrodnici. V predchádzajúcich rokoch počet narodených bol takýto: 2011 – 62, 2010 – 58, 2009 – 38, 2008 – 63 a 2007 – 51 novorodencov. Zo 46 vlani narodených slovenčina nie je materinským jazykom pre 7 detí. Najčastejším mužským menom chlapcov je Ján, a to v troch prípadoch, po dvaja sú Martinovia, Ivanovia a Filipovia, a po jeden Pavel, Marek, Rastislav, Adam, Vladimír, Damián, Benjamín, Branislav, Dalibor, Dejan, Maxim, Andrej Juraj, Luka, Uroš a Filip Damjan. Po dve dievčatá dostali meno Jana, Lana a Nina a po jedna je Monika, Noemi, Nora, Lena, Mariena Nina, Petra, Mia, Valentína, Klaudia, Teodora, Maša, Aleksandra, Nađa, Sanja a Ema, takže tie skôr zaužívané ženské mená ani vlani neboli.

Matrikárka Mária Triašková v matrike sobášených v Petrovci v roku 2013 má 37 zápisov, z čoho 5 sobášov sa konalo v zahraničí, ale mladomanželia vyjadrili žiadosť o záznam aj v Petrovci. Z 32 párov v 15 prípadoch obaja mladomanželia sú z Petrovca a v jednom z Maglića. Do Petrovca nevesty prišli aj z Kysáča (2), Kulpína, Čelareva, Silbaša, Nového Sadu, Kikindy, Hložian, Šabca, Kosova a Brazílie. Petrovčanky sa vydávali do Kysáča, Šídu, Báčskej Palanky, Silbaša a Maglića (2). V 18 prípadoch si Slovák bral Slovenku, v jednom ide o srbsko-moslimské manželstvo a ostatné sú zmiešané manželstvá. Dvaja vlaňajší ženísi, žiaľ, už aj umreli. Počet sobášov je vo vzostupe: roku 2012 ich bolo 26 a roku 2011 – 28.

Petrovská matrikárka vlani do matriky zosnulých vniesla 81 záznamov, pričom 79 osôb zomrelo v Petrovci a 2 v Nemecku. Stali sa i 2 samovraždy. Na petrovskom cintoríne hrobári VKP Progres vlani vykopali 111 rakiev – pre 63 mužov a 48 žien. Na posledný odpočinok z petrovského Domu smútku vyprevadili aj dvoch Novosadčanov a dvoch Kulpínčanov. Slovenský pôvod malo 97 nebožtíkov. Najvyššieho veku sa dožila Mária Boldocká, rod. Tereková (1915), kým najmenej požila Slavica Nikolićová (1961). Z mužov sa najvyššieho veku dožili vrstovníci Michal Hric, Pavel Melich a Pavel Danko (1925) a najnižšieho Vlastislav Dimić a Aleksandar Stanković (1986). Počet zosnulých v jednom roku v poslednom desaťročí zvyčajne prevyšuje číslicu 100. Výnimkou boli iba roky 2010 a 2011. Záverom konštatujeme, že pokles počtu obyvateľstva v Petrovci v roku 2013 je 58 osôb, kým za posledných 6 rokov je to až 290 obyvateľov.

Osudové áno si vlani vo februári v Kulpíne povedali aj Kysáčanka Vesna Filková a Kulpínčan Andrej Šimo, ktorí potom zostali žiť v tejto osade (foto: K. Gažová)

Osudové áno si vlani vo februári v Kulpíne povedali aj Kysáčanka Vesna Filková a Kulpínčan Andrej Šimo, ktorí potom zostali žiť v tejto osade (foto: K. Gažová)

Kulpín. Údaje z minuloročnej kulpínskej matriky nám poskytla Danijela Čelovská, ktorá zastupuje matrikárku a šéfku Miestnej kancelárie Ľudmilu Grňovú. Podľa údajov z miestnej ambulancie vlani sa v Kulpíne narodilo 28 novorodeniatok – 17 chlapcov a 11 dievčat. Pre dievčatká si rodičia zvolili tieto mená: Nina-Sara, Lena, Rosa, Anastasija, Daniela, Sara, Emília, Lýdia, Andrea, Željana a Gabriela. Chlapčekovia dostali mená: Filip (2), Branislav, Petar, Darko, Matija, Marko (2), Željko, Marian, Adrian, Stefan, Matej, Viktor, Vuk, Tomáš a Igor. V matrike sobášených sú zápisy o 24 uzavretých manželstvách, ale tri boli uzavreté v zahraničí: v Nemecku, na Slovensku a v Anglicku. Z celkového počtu zapísaných manželstiev polovicu (12) uzavreli Slováci, tri boli srbské, dve rómske a sedem zmiešaných srbsko-slovenských. Ženísi boli Kulpínčania (17), Petrovčania (4), po jeden zo Selenče, Belehradu a z Ravného Sela. Polovica mladúch (12) boli Kulpínčanky, štyri Petrovčanky, tri Kysáčanky, po jedna bola z Ravného Sela, Ratkova, Čelareva, Nového Sadu a z Bratislavy. V roku za nami v Kulpíne umrelo 26 občanov, z čoho 14 žien a 12 mužov. Najmladší zosnulý bol narodený roku 1957 a najstaršia zosnulá roku 1918. Podľa údajov z VKP Progres pochovali 38 Kulpínčanov.

V Hložanoch Gostovićovcom vlani pribudlo tretie a štvrté bábätko (foto: J. Bartoš)

V Hložanoch Gostovićovcom vlani pribudlo tretie a štvrté bábätko (foto: J. Bartoš)

Hložany. Tunajšie deti sa rodia v novosadskej pôrodnici; ale vlani sa jedno narodilo v Hložanoch. Podľa osobných záznamov matrikárky Márie Kováčovej-Kyseľovej roku 2013 pribudlo 9 dievčat a 11 chlapcov, pričom sa dve rodiny tešili z dvojčiat. Úradne je do matriky narodených zapísaných 10 detí: okrem chlapčeka narodeného v Hložanoch sú záznamy aj o deťoch, ktoré sa Hložancom narodili v zahraničí. Mimochodom, roku 1913 sa v Hložanoch narodilo až 109 detí. Vlani v dedine boli 4 sobáše a matrikárka zapísala aj pár, ktorý si povedal áno v zahraničí. Dva manželské páry sú z Hložian, jedna mladucha šla za ženícha z Rumenky a jeden ženích si priviedol nevestu z Kysáča. Priemerný vek ženíchov je 29 rokov a mladúch 26 rokov. V matrike zosnulých je 21 zápisov, v novosadských nemocniciach však zomrelo ďalších 8 osôb, takže súhrnne vlani zomrelo 12 žien a 9 mužov; ich priemerný vek bol 71,3 roka. Ako najmladšia zomrela Vlasta Šepráková (v 24. roku života). Najstarší vlani zosnulý muž bol Samuel Miškár (nedožil sa osemdesiatky) a najstaršou zosnulou ženou je Zuzana Rečníková (v 89. roku). K prirovnaniu: roku 1913 zomrelo 69 občanov Hložian. V tejto dedine je teraz najstaršou osobou Zuzana Šepráková (narodená roku 1918).

V Kysáči sa vlani narodilo 34 detí, evidovali 26 sobášov a umrelo 87 občanov. V porovnaní s rokom 2012 je to až o 13 detí menej a o 1 zosnulého menej. Viac evidovaných bolo iba sobášov. V kysáčskej ambulancii v roku 2013 zapísali, že sa narodilo 16 dievčeniec a 18 chlapcov. Na základe priezvisk možno usúdiť, že  je 6 novorodeniatok zo srbských, respektíve zo zmiešaných manželstiev. Štyri dievčatá dostali meno Naďa a z tých skôr zaužívaných mien sme vypozorovali iba meno Katarína. V jednej rodine sa narodili dvojičky Valentína a Gabriela. Chlapcom rodičia v troch prípadoch dali meno Filip. V roku 2012 sa v Kysáči narodilo 47 detí a v roku 2011 – 52 detí. U matrikára v miestnej kancelárii vlani zaevidovali 26 sobášov, ale svadieb bolo menej, lebo dodatočne do knihy zapísali i 7 manželských dvojíc, čo sa zosobášili inde, eventuálne v zahraničí. Z tohto počtu 15 bolo slovenských manželstiev, 4 boli srbské a 7 zmiešaných, čo usudzujeme na základe priezvisk snúbeneckých dvojíc. V roku 2012 manželstvo uzavrelo 21 párov a v roku 2011 – 19. V matrike zosnulých za rok 2013 majú zaevidovaných 56 osôb, ktoré zomreli v Kysáči. V Dome smútku sú zapísaní všetci vlani pochovaní v tejto osade a je ich 87. V lanskom roku zomrelo viac žien (46) než mužov (41). Najmladšia zosnulá bola Jamina Miladinov (1973) a najmladší zosnulý Jozef Jurík (1992). Najstarší zosnulí vlani boli Anna Tordajová (1919) a Mihajlo Grubić (1917).

Silbaš.  Matrikárka a šéfka Miestnej kancelárie Jasmina Ostojićová vlani mala iba jeden sobáš. Manželstvo uzavreli Jaroslav Ferko (1987) zo Silbaša a Dragana Krstićová (1988) z Maglića. Ako potvrdili z miestnej ambulancie, v roku 2013 do Silbaša pribudlo 18 detí – presne polovica sú dievčatká a polovica chlapčekovia. Aj v tejto osade najčastejšie bolo počuť umieračik: v samom Silbaši vlani umrelo 34 občanov: 22 žien a 12 mužov. Najstaršia zosnulá bola Ivanka Nestorovová (1914) a najmladší Pavel Ušiak a Marka Medovarská (1963). Zo súhrnného počtu zosnulých v Silbaši bolo desať Slovákov a 24 Srbov.

Pivnica. Matrikárka a šéfka miestnej kancelárie Slađana Veličkovićová vlani do matriky sobášených zapísala jedenásť párov. Čisto slovenských manželstiev bolo päť, jedno srbské, dve zmiešané srbsko-slovenské, jedno rómske a dve manželstvá boli uzavreté v zahraničí a zapísané v matrike v Pivnici. Perličkou v matrike sobášených je manželstvo uzavreté medzi tými istými partnermi, ktorí sa predtým rozviedli a znova zosobášili. Patronátna sestra z pivnickej ambulancie Elenka Herčeková nám poskytla údaje o novorodeniatkach, ktorých bolo 28 – chlapcov 15 a dievčat 13. Po rokoch sa Pivničania rozhodli aj za tradičné mená, a tak do osady pribudol jeden Jozef a jedna Katarína. Ostatné ratolesti dostali mená, ako Beáta, Vanesa, Viktória, Klára, Áron, Viktor, Svetislav… V jednej rodine sa narodili dvojičky. Záverom nepoteší údaj o mortalite v Pivnici. Vlani do matriky zosnulých zapísali 49 občanov. Slovákov umrelo 40 (25 mužov, 15 žien) a 9 Srbov (6 mužov, 3 ženy). Najstaršie zosnulé boli Anna Macková a Jula Tótová (1920) a najmladší zosnulý v minulom roku je Predrag Novak (1971).

Selenčania sú hrdí na 25 novorodeniatok narodených v minulom roku. Sestra v tamojšom Dome zdravia Katarína Kášová nám potvrdila, že je 13 chlapcov a 12 dievčat. Mladí Selenčania dostali tieto mená: Alexej, Vladimír, Daniel, Dávid, Alex, Matej, Aleksandar, Darko, Mateo, Boris, Timotej, Filip, Jakob a Selenčanky sa volajú Marína, Anastasia, Daniela, Beáta, Teodora (2), Rosa, Anna, Mila, Magdaléna, Hana a Gorana. Miestna matrikárka Anna Berédiová okrem týchto 25 má aj 2 náhradné zápisy detí, ktoré sa narodili v Taliansku. Keď ide o sobáše, tých bolo 10. Všetky mladuchy boli zo Selenče a ženísi si po budúce družky šli aj do Báča, Petrovca a Kanady. Okrem sobášov matrikárka si vlani pripísala aj 6 rozvodov. Podľa zápisov a matriky v Miestnej kancelárii v roku 2013 umrelo 45 Selenčanov – 34 priamo v osade a 11 v nemocnici, z toho 20 mužov a 25 žien. Náhle a nečakane umrelo až 9 mladých mužov. Najvyššieho veku sa dožila Erža Prokopcová (1919) a z mužov Ján Topoľský (1929). V rímskokatolíckom zbore vlani mali 12 krstov, vrátane jedného dospelého. Farár Marián Dej zosobášil 4 páry, z čoho aj dva zmiešané evanjelicko-katolícke. Ako uviedol, v dejinách zboru taký malý počet sobášov ešte nezaznamenali. Vo vlaňajšej evidencii majú aj 22 pohrebov. Na posledný odpočinok vyprevadili 7 mužov a 15 žien. Farár evanjelického cirkevného zboru Vladimír Valent vlani pokrstil 5 detí – 2 chlapcov a 3 dievčatá. V tomto zbore odbavili aj tri sobáše, kde všetci mladomanželia boli zo Selenče. Evanjelický cirkevný zbor sa rozlúčil s 20 nebožtíkmi, z čoho bolo 6 mužov a 14 žien.

Do Lalite vlani pribudli deviati noví obyvatelia, dvaja menej ako v roku 2012. Narodili sa piati chlapci: Bojan Novaković, Dávid Benka, Juraj Zorňan, Mateo Macko, Uroš Stojanović a štyri dievčatká: Milica Mažarová, Milica Labudovićová, Marína Mravíková a Maja Ivičićová. Lalitská matrikárka Zuzana Párnická vlani zosobášila päť snúbeneckých párov, čo je o jeden viac ako v roku 2012.  Do knihy zosnulých je zapísaných 22 nových mien, o šesť menej ako predvlani. Zomrelo štrnásť mužov a osem žien. Najstarší Milivoj Crkvenjakov bol narodený roku 1923, kým najmladší Đura Poparić bol narodený roku 1964. Medzi zosnulými je aj zdravotná sestra Zdenka Stepanovová (1963), ktorá nám roky poskytovala údaje o novorodencoch v Laliti. Šestnásti Laliťania zomreli doma, kým štyria svoje životy ukončili v somborskej nemocnici, jeden v Odžakoch a jeden vo Vrbase.

Na rozdiel od roku 2012, keď pred oltár v lalitskom evanjelickom kostole predstúpil iba jeden snúbenecký pár, vlani velebná pani farárka Viera Bátoriová vykonala štyri sobáše a jedno požehnanie staršej dvojice. Jeden sobáš uzavreli príslušníci evanjelickej cirkvi, ostatné boli zmiešané. Dve dievčatá a jeden chlapec sú pokrstení. Do lalitského zboru po konfirmácii pribudli štyria noví členovia. Na slovenskom cintoríne vlani pochovali deviatich evanjelických veriacich, čo je o desať menej ako rok predtým. K večnému odpočinku vyprevadili štyroch mužov a päť žien.

 Jaroslav Čiep, Katarína Gažová, Juraj Bartoš, Elena Šranková, Juraj Pucovský

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs