BELEHRAD: Srbsko-slovenská spolupráca v oblasti energetiky

29.jan 2014

BELEHRAD: Srbsko-slovenská spolupráca v oblasti energetiky

          Vybudovanie kapacít Agentúry pre energetiku Srbska (AERS) je názov twinningového projektu Európskej únie ukončeného záverečnou konferenciou 29. januára v Belehrade.

Záverečná konferencia v Belehrade (O. Filip)

Záverečná konferencia v Belehrade (O. Filip)

Trval 20 mesiacov, stal 1,5 milióna eur a realizoval ho  slovenský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Prihovárajúc sa účastníkom konferencie prebiehajúcej v Hospodárskej komore Srbska, ministerka energetiky Zorana Mihajlovićová vysoko ocenila celkovú srbsko-slovenskú spoluprácu a zmienila sa aj o nemalých záväzkoch v oblasti energetiky, ktoré nás čakajú v rámci kapitoly 15 prístupových rokovaní.

Slovenský minister hospodárstva Tomáš Malatinský zhodnotil, že twinningový projekt zameraný na posilnenie národného energetického regulátora AERS bol veľmi vhodne zvolený.

Najmä preto, lebo je vybudovanie nezávislej štátnej regulačnej autority  prioritnou úlohou pri vytváraní stabilného regulačného rámca ako fundamentálnej podmienky na získanie dôvery v procese reforiem všetkých článkov energetického reťazca – od výroby do koncového spotrebiteľa.

O energetike, konkrétnom projekte a jeho dosahoch, o záväzkoch pred nami v tomto odvetví a na  euroceste hovoril aj predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík, vedúci Delegácie ÉU v Srbsku Michael Devenport, tiež Ljubo Maćić predseda rady Agentúry pre energetiku Srbska, ako aj Janez Kopač, riaditeľ Sekretariátu Energetického spoločenstva.

Oto Filip

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs