Ares a jeho karikatúry

3.okt 2017

Ares a jeho karikatúry

Na začiatku tohto roku svetlo sveta uzrela aj publikácia Ares petrovský – umelecké dielo Samuela Arňaša editora Jána Kišgeciho. Vydala ju Matica slovenská v Srbsku v Báčskom Petrovci s vročením 2016. Je to 7. zväzok v edícii Matičné portréty.

Prezentácia tejto publikácie sa udiala včera večer v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Petrovci. Bol to vlastne večierok spomienok na „tichého človeka a umelca“ Samuela Arňaša.

Príhovory hostí

O dospievaní so svojim susedom Aresom sa so svojimi spomienkami zdieľal zástupca predsedu Báčskopetrovskej obce Ján Brna. Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MOMS Petrovec sa v príhovore zamerala na to ako prišli na ideu zostaviť túto knihu a o procese jej vznikania. Riaditeľ SVC Vladimír Valentík si opäť sprítomnil niektoré chvíle z pracoviska v petrovskej tlačiarni a vo vydavateľstve, kde Ares pracoval ako technický redaktor.

Večierok a príhovory vyzvaných hostí, ako i prečítaných úryvkov z knihy z pera našich novinárov  spevom a hudbou spestrili Jarmila Kolárová, Simona Sýkorová, Margarita Benková za sprievodu harmonikára Zdenka Makovníka a nádejný klavirista Martin Červený.

Na záver sa prihovorila i organizátorka matičného večierka Anna Horvátová, vedúca vydavateľskej komisie. Tiež zostavovateľ Ján Kišgeci hovoril o tom ako a podľa akých kritérií triedil Aresove karikatúry a komiksy. Zároveň vyjadril ideu, že by bolo treba pokračovať v zviditeľňovaní tohto umelca aj pre širšiu verejnosť a knihu preložiť aj do srbčiny. Vďaku vyjadril všetkým, čo sa podieľali na vzniku tejto zvláštnej publikácie.

Následne predseda MSS Ján Brtka členom rodiny a zostavovateľovi knihy odovzdal zopár výtlačkov prezentovanej knihy. Program moderovali Anna SpevákováMartina Bartošová.

Kto je Samuel Arňaš-Ares?

Samuel Arňaš sa narodil 24. januára 1955 v Petrovci, kde zakončil základnú a strednú grafickú školu. Pracoval v petrovskej tlačiarni ako sadzač, desať rokov ako technický redaktor slovenských vydaní AS Kultúra. Ako výrazný a veľmi zdatný portrétny karikaturista prispieval do periodickej tlače politickými portrétnymi karikatúrami. Neskoršie prešiel ku kreslenému politickému humoru ako pravidelný prispievateľ do slovenských novín a časopisov – Petrovské noviny, Rovina, Zornička, Hlasu ľudu, ako i do Národného kalendára. Od roku 2002 tvoril v Báčskom Petrovci ako art-karikaturista a ilustrátor. Tu mal aj dve samostatné výstavy svojich karikatúr, ilustrácií a komiksov v roku 2006 a 2009. Žiaľ, neúprosná a predčasná smrť (19. marca 2010) odniesla jedného z talentovanejších Petrovčanov.  Nestačili sme ho ani dokonale objaviť, adekvátne oceniť a odmeniť.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs