Prvá Noc architektúry v Belehrade

3.okt 2017

Prvá Noc architektúry v Belehrade

Tlačovka ako úvod do podujatia

Ďalšie kultúrno-výstavné podujatie a jedinečná udalosť, ktorým Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade spolu s Architektonickou fakultou rozšírilo obzory vedomostí tunajších obyvateľov o významných aspektoch architektúry vo viacerých štátoch strednej Európy.

Po výstave fotografií Aplikovaná nostalgia a prezentovaní slovenských Majstrov ducha, tvorivý záber sa rozšíril aj na oblasť architektúry. Vlastné expozície predstavilo päť krajín strednej Európy v rámci tzv. Stredoeurópskej kultúrnej platformy: Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko, spoločne so Srbskom.

Dekan Đokić a veľvyslankyňa Repčeková na začiatku Noci architektúry

Čiže, pri príležitosti Svetového dňa architektúry na Architektonickej fakulte v Belehrade dnes od 16. do 22. hodiny, prebieha historicky prvá Noc architektúry. Dejiskom tematických šiestich krajín výstav bolo druhé podlažie uvedenej fakulty.

Makety budov projektovaných nestorom slovenskej architektúry pánom Harmincom

Vo funkcii hostiteľa, účastníkom a návštevníkom sa na úvod podujatia prihovoril dekan uvedenej fakulty prof. Dr. Vladan Đokić, ktorý podotkol význam podujatia nielen pre študentov, alebo pedagógov, ale vôbec pre všetkých, ktorí k architektúre majú blízko.

Otvárajúc podujatie, jej excelencia veľvyslankyňa SR v Belehrade Dagmar Repčeková vyzdvihla, že to, čo sa prezentuje, je stredoeurópska kultúrna platforma, ktorej predsedajúcou krajinou v tomto polroku je práve Slovensko. Keďže je 2. október Svetový deň architektúry a na Slovensku nie je len Noc múzeí, Noc vedy a techniky, ale aj Noc architektúry, tak padlo rozhodnutie prezentovať prvú Noc architektúry v Srbsku.

– Keď sa pozriete aj na výstavu Aplikovaná nostalgia, ktorá je vo vestibule a na ktorej sú fotografie Bratislavy a Belehradu tak vidíte, že sme naozaj veľmi blízke krajiny, máme takú spoločnú dušu a to by sme mali vložiť aj do architektúry, – podotkla pani veľvyslankyňa Repčeková.

Expozície, prednášky a filmy

Vstupná prednáška patrila slovenskej architektúre

Šiestimi tematickými expozíciami, prednáškami a filmami účastníci podali ozaj skvelý obraz súčasnej, ale aj minulej architektúry. A hovoriť o nej dnes, neznamená hovoriť len o tom ako sa nám býva, ale je to aj príbeh o novej Európe, o jej nevšedných stavbách a ľuďoch, o zaujímavých budovách a objektoch, o rozličných architektonických štýloch a obdobiach, o tvorivých rozletoch autorov, spájajúcich betón, kov, sklo a iné prvky do zaujímavých stavieb, o rôznych architektonických podujatiach, o tom, aké sú ľudské sídla, o formovaní prostredia v ktorom žijeme, o budovách v ktorých sa nám bude dobre žiť.

Ako sa to dá ukázali viaceré kreatívne architektonické modely unikátnych stavieb a ďalších objektov. Mnohé kresby, náčrty, makety, alebo i tematické prednášky ozrejmili ako všetko sa to dá. Veď netreba zabúdať, že práve v domoch a na pracoviskách trávime aspoň dve tretiny času a dní. O to je významnejšie, aby to boli kvalitné, životne a pracovne podnetné prostredia.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs