Báčskopetrovská obec medzi najúspešnejšími

20.jún 2013

Báčskopetrovská obec už 31 rokov patrí medzi rekordérov v darcovstve krvi v Srbsku. O uznaniach, ktoré za svoju humanitárnu prácu prijala Obecná organizácia Červeného kríža v B. Petrovci, povedala nám Jarmila Davidovićová, tajomníčka Miestnej organizácie Červeného kríža v Petrovci.

Predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok (prvý zľava) prijal Uznanie za najhumánnejšie prostredie

Predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok (prvý zľava) prijal Uznanie za najhumánnejšie prostredie

– V stredu 12. júna Obecná organizácia Červeného kríža v  Petrovci v Zhromaždení AP Vojvodiny prijala uznanie za pozoruhodné výsledky v darcovstve krvi. Našu obec aj v tomto roku zaradili medzi 11 najhumánnejších obcí vo Vojvodine. Z každej obce boli prítomní predstavitelia lokálnej samosprávy a po traja predstavitelia ČK. Uznanie v mene darcov našej obce prijal predseda obce Pavel Marčok.

V piatok 14. júna predstavitelia OOČK Petrovec pobudli v Belehrade. Prijatie pre predstaviteľov piatich obcí s najlepšími výsledkami v darcovstve krvi zorganizoval Červený kríž Srbska. Predstavitelia Báčskopetrovskej obce po 31-krát prijali vysoké uznanie –  plaketu za jedno z najhumánnejších prostredí v Srbsku.

– Realizovať takéto výsledky vôbec nie je ľahko. Starí darcovia už pomaly prestávajú byť aktívni a mladí nemajú príliš veľký záujem. Hodne mladých žije v zahraničí alebo žije v iných prostrediach, kde daruje krv. Hodne občanov z územia obce pracuje v súkromných podnikoch a nemôže sa zúčastniť na akciách. Pochválila by som spoluprácu s Gymnáziom Jána Kollára, kde sme mali úspešné akcie, do ktorých sa v hojnom počte zapojila stredoškolská mládež. Napr.  v jednej triede sa zo 17 gymnazistov zúčastnilo až 14 a príkladom im bola i triedna profesorka, ktorá je tiež náš darca. Chvályhodné je aj to, že je u nás darcovstvo aj rodinná záležitosť. V mnohých rodinách sú všetci členovia darcovia krvi. Samozrejme, tieto uznania sú nám veľkou vzpruhou do budúcna, – uzavrela J. Davidovićová.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs