Rokovali o rozpočte, schválili štatúty, programy…

20.jún 2013

V piatok 14. júna vo veľkej sieni budovy obecnej správy zasadal kovačický lokálny parlament bezmála 5 hodín. Pôvodný rokovací program doplnili s ešte troma bodmi.

Záber z piatkového zasadnutia Zhromaždenia obce Kovačica (výborníci a pozorovatelia v zadných laviciach)

Záber z piatkového zasadnutia Zhromaždenia obce Kovačica (výborníci a pozorovatelia v zadných laviciach)

Tak rokovací program 15. schôdze Zhromaždenia obce Kovačica obsahoval 15 bodov. Avšak búrlivá diskusia o jednotlivých témach nechybovala. Opozícia ostro kritizovala najmä návrhy rozhodnutia o záverečnom účte rozpočtu Obce Kovačica na rok 2012, so správou nezávislého revízora. Zoran Savanov zo Srbskej pokrokovej strany (SNS) pripomienkoval, že sľubovali rozpočet s dôrazom na podporu sociálnych aktivít a dianí, ale sa tak nestalo. Prostriedky z rozpočtu sa minuli na celkom iné veci (napr. angažovanie rôznych nepotrebných služieb), na ktoré je strovené viac ako pol peňazí z rozpočtu. Záverom oboznámil druhý tábor (vládnucu koalíciu), že jeho výbornícka skupina za tento návrh nebude hlasovať. Na otázku výborníka opozičnej strany Jána Paula, kde sú prostriedky z rozpočtu, a prečo sú strovené na iné účely, predseda Obce Kovačica Miroslav Krišan odpovedal veľmi dôkladne. Snažil sa odôvodniť skoro každú, opozíciou spomenutú položku v rozpočte. V druhom bode rokovacieho programu výborníci krátko debatovali ohľadom realizácie verejného súbehu na vymenovanie riaditeľov verejných podnikov a verejných komunálnych podnikov a oznamoch o verejnom súbehu na vymenovanie riaditeľa VP a VKP. Okrem opozície, ktorá usmernila hodne urážok a obvinení na účet vládnucej koalície, z rečníckej tribúny sa prihovoril obecný prokurátor Marinko Čobanin, ktorý hovoril o uplatnení Zákona o verejnom majetku na lokálnej úrovni. Najrezkejšie tóny však zazneli v súvislosti so založením DK Mita Živkov Lala v Crepaji a DK Vladimir Fijat v Samoši. Predstavitelia opozície sa dožadovali stiahnuť tieto body z rokovacieho programu, s opodstatnením, že netreba ponáhľať, ale je potrebné ešte raz rokovať na túto tému a nájsť iné vyriešenie. Predseda Krišan zdôvodnil, prečo sa dvere na týchto DK musia zavrieť. Rad rokov vôbec nefungujú, nemajú ochotníkov a budovy sú už na rozpadnutie, treba ich renovovať. Počas zasadnutia zástupca predsedu obce Lászlo Vidač, predseda Zhromaždenia obce Ján Puškár a výborník DS Goran Bobić apelovali na výborníkov, aby dbali na to, ako sa správajú a vyjadrujú a aby sa vo svojich diskusiách nezmieňovali o tom, čo nemá súvis s témami na rokovacom programe zasadnutia.

Zhromaždenie na tomto zasadnutí väčšinou hlasov vymenovalo úradujúcich riaditeľov a členov dozorných rád VKP Samoš a Idvor.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs