Novosadčania v Slovinsku

20.jún 2013

Rozochvené srdcia a krásou naplnené duše si z nedávnej návštevy Slovinska priniesli členovia správy novosadského evanjelického cirkevného zboru a mládežníckeho zmiešaného spevokolu Agapé, ktorí tam pobudli s velebným pánom Vladimírom Obšustom, farárom novosadským.

Daždivé počasie na vyštartovaní nesľubovalo pekný zájazd. Ale obavy pominuli, keď sa ukázalo slovinské Prekomurje, ktoré sa jagalo v júnovom slnku.

Novosadská výprava v Slovinsku

Novosadská výprava v Slovinsku

V Prekomurji žije väčšina slovinských protestantov. Najpočetnejší sú evanjelici a tvoria asi 1 %. Možno povedať, že podľa vzoru reformátora Martina Luthera Slovinskú evanjelickú cirkev založil Primož Trubar, ktorý napísal aj prvú knihu po slovinsky Katekizam. Slovinská evanjelická cirkev sídli v Moravských Tepliciach a tieto boli cieľom návštevy novosadskej výpravy. Nedávno cirkevný zbor v čele s biskupom Slovinskej evanjelickej cirkvi Gezom Ernišom pobudol v Novom Sade a Kysáči, a tak sa to začalo.

Prvá zastávka Novosadčanov bola v Maribore, meste na rieke Dráve, s početnými mostami. Toto priemyselné mesto návštevníkom núka zaujímavé destinácie. Z nich si novosadskí cirkevníci pozreli staré mesto a katedrálu, ale využili chvíle aj na nákupy.

V šesťdesiatych rokoch, keď sa z hlbín zeme na povrch dostala termálna voda, začali sa písať nové dejiny Moravských Teplíc. Široké ulice, vkusne upravené domy, priedomia, záhradky, vinohrady, penzióny, malé hostince, prekrásna príroda tejto dediny, ale aj veselé spokojné tváre a široké úsmevy vítali novosadskú výpravu na cieli návštevy. Pozitívnu energiu bolo ihneď cítiť. Prerástla vo výbornú náladu na nádvorí fary, kde domáca pani biskupová Ruženka Erniša prichystala hostinu. Prekvapením boli domáci muzikanti – harmonikár a bubeník, paprikáš z diviny, domáci prošek… Polka rozhýbala aj tie najstaršie nohy, ale aj spomienky na zašlé časy. Z polky na popevky, potom do kola. Spievalo sa po slovinsky, srbsky, slovensky. Nadviazali sa nové priateľstvá.

V nedeľu v chráme Božom boli služby Božie. Kázeň podloženú písmom svätým kázal velebný pán Vladimír Obšust, farár novosadský. Prihovorili sa aj predstavitelia obce a biskup Geza Erniša. Mimoriadnym vokálnym a inštrumentálnym prednesom všetkých oduševnil zmiešaný novosadský spevokol Agapé, ktorý koncertoval aj po službách pred kostolom, ale aj počas spoločného obedu, na ktorom sa podávali domáce špeciality. Hostia sa po obede len nevoľky poberali domov.

Poslednou zastávkou v Slovinsku bol Ptuj a prekrásny Ptujský hrad. Možno aj preto, aby nezabudnuteľné chvíle čím dlhšie trvali. Aspoň po novú návštevu Slovinska.

Karmena Zorňanová

Foto: M. Rybár

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs