Báčsky Petrovec

4.apr 2013

Aj tohto roku pred Veľkou nocou aktivisti Združenia YMCA zorganizovali veľkonočnú kreatívnu dielňu pre žiakov 2. a 3. ročníka základnej školy v Petrovci. V sobotu 23. marca v miestnostiach Podnikateľského a inovačného centra spolu so žiakmi vyrábali veľkonočné ozdoby.

x x x

V pondelok 25. marca v sieni Obce Báčsky Petrovec prebiehalo zhromaždenie občanov, ktoré zvolala komisia pre komasáciu v petrovskej katastrálnej obci. Cieľom bolo oboznámiť občanov so spôsobmi označovania pozemkov v stavebnom rajóne, ako aj s prípravou na fotografovanie zo vzduchu, ktoré je plánované na začiatok apríla. O spôsoboch označovania parciel hovorili a názorne ukazovali predstavitelia podniku Mapsoft z Belehradu, ktorý vykoná práce nového premeriavania.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs