Sanácia havárie na regionálnej kanalizačnej sieti

4.apr 2013

Od polovice roka 2008, keď došlo k prvej havárii na kanalizačnom potrubí medzi Starou a Novou Pazovou, VP Vodovod a kanalizácia zápasí s problémami na regionálnej kanalizačnej sieti. Pre tento zdedený problém sa ihneď musí nájsť riešenie, odkazujú z podniku, pretože sa už viac nemôže odročovať, a treba čím skôr podniknúť adekvátne opatrenia. Podľa slov Miloša Grkovića, riaditeľa podniku, s problémom je oboznámené aj vedenie obce a čelným ľuďom je doručená aj kompletná dokumentácia s fotografiami o súčasnom stave priamo na teréne.

Miloš Grković

„Vzhľadom na to, že ide o veľký problém, predseda obce už s ním oboznámil i patričné ministerstvo,“ zdôraznil okrem iného riaditeľ Grković. Tento predmet postúpili i príslušným súdnym orgánom, ktoré konajú previerku, prečo vlastne popraskalo kanalizačné potrubie na uvedenej časti kolektorského smeru.

Čo sa týka plánu a programu práce tohto podniku, ktorý bol schválený na zasadnutí obecného parlamentu 20. marca, riaditeľ Miloš Grković povedal, že je ambiciózny, ale sa bude realizovať postupne, na základe prioritných úloh a finančných prostriedkov. Najdôležitejšie je, ako uviedol, že sa im podarilo dlh podniku v hodnote 32 miliónov dinárov od jeho príchodu na túto funkciu a dodnes zmenšiť takmer o polovicu. V staropazovskom podniku Vodovod a kanalizácia vykonali i reorganizáciu s novou systematizáciou pracovných miest a dobrou manažérskou politikou, takže riaditeľ Grković mieni, že zdedený dlh do konca roka anulujú a že podnik bude v budúcnosti dobre a pozitívne hospodáriť.

Tohto roku z prostriedkov na kapitálne investície plánujú vyvŕtať dve studne (v Starej Pazove a Novej Pazove), kým tretiu studňu vybudujú z vlastných prostriedkov. V pláne je rekonštrukcia vodovodnej siete a výmena potrubí. „Dôležitá je i kvalitná údržba fekálnej a dažďovej kanalizácie, ako aj údržba studní,“  pripomenul Grković a dodal, že si v bežnom roku naplánovali aj kúpu pozemkov pre nové pramene vody, potom inštalovanie videodozoru a kúpu cisterny na pitnú vodu.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs