NOVÉ VEĽKOPLOŠNÉ REKLAMNÉ TABULE

4.apr 2013

NOVÉ VEĽKOPLOŠNÉ REKLAMNÉ TABULE v Kovačici postavili 12. marca 2013. Na Ulici JĽA 136 z oboch strán stoja dve rozdielne tabule Turistickej organizácie Obce Kovačica. Smerom do Pančeva a Belehradu píše v srbskom jazyku v latinke Navštívte u nás. Vo forme piatich olympských kruhov na fotografiách je výrobca huslí Ján Nemček, Podnikateľsko-rekreačné stredisko Relax, Galéria insitného umenia, Debeljačské jazerá a podujatie Crepajský fiaker. Podobný vzhľad a rovnaký názov má aj tabuľa z ľavej strany smerom do Padiny, Zreňaninu a Nového Sadu. Okrem Relaxu a známej obrazárne tu sú ešte i fotografie národopisného motívu z Padiny, kostola v Uzdine a rodného domu Mihajla Pupina v Idvore. Peniaze na reklamné tabule Obec Kovačica získala z projektov, kým dizajn mali na starosti Pavel Sampor a Ivana Zovko z obecnej Turistickej organizácie. Rozmery oboch reklamných stien sú 5 m x 2,40 m.

Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs