V Báčskom Petrovci otvorili Kultúrne stredisko

17.apr 2016

V Báčskom Petrovci otvorili Kultúrne stredisko

DSC_2779_resizeSlávnostné otvorenie Kultúrneho strediska, ako nazvali projekt rekonštruovanej bývalej „štátnej školy“ v Petrovci, bolo včera poobede.

Pri príležitosti slávnostného otvorenia Kultúrneho strediska do Petrovca pozvali i hostí z pokrajinskej administrácie, ale aj hostí zo Slovenska.

DSC_2815_resizeTak ako nás na to zvykli, aj otvorenie tohto pre Petrovec vzácneho kultúrneho stánku zapadlo vhod práve vo vrcholiacej predvolebnej kampani.

Dosvedčili tomu aj vyhlášky pre médiá, ktoré poskytli hostia na tomto podujatí, keď vyhlásili, že sa tešia zo vzájomnej spolupráce a politickej podpory „bratských“ politických opcií už či v Srbsku alebo v Slovenskej republike.

SDSC_2782_resizelávnostné otvorenie nového kultúrneho stánku uviedli spevom Komorný zbor Musica viva pod taktovkou Marieny Stankovićoej-Krivákovej, po čom nasledovali príhovory predsedu Obce Báčsky Petrovec Pavla Marčoka, štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislava Ondruša a predsedu Vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny Dr. Bojana Pajtića.

Po prestrihnutí symbolickej stuhy, teda aj samotnom otvorení strediska, nasledoval dlhší kultúrno-umelecký program, v ktorom účinkovali viaceré vekové skupiny petrovských folkloristov Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina a ich sólisti, ako i spevácka skupina Spolku petrovských žien.

DSC_2839_resizePotom si hostia obzreli i prichystané výstavy krojov a obrazov u petrovských folkloristov a maliarov, ako i stánky obecnej turistickej organizácie a aktuálnu výstavu obrazov Anny Babiakovej v Galérii Zuzky Medveďovej.

Pri rekonštrukcii tohto stánku kultúry z pokrajinského rozpočtu investovali viac ako sedem miliónov dinárov a pol druha milióna dinárov z obecnej pokladne, na terénne úpravy a prestavbu budovy, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou.

Čitateľom elektronického vydania novín Hlas ľudu ponúkame aj galériu fotografií z tohto podujatia.

Jaroslav Čiep

DSC_2819_resizeDSC_2846_resizeDSC_2751_resizeDSC_2753_resizeDSC_2748_resize

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs