Životné jubileum spisovateľa Zoroslava Speváka

17.apr 2016

Životné jubileum spisovateľa Zoroslava Speváka

Včera v sieni Kultúrneho centra v Kysáči bola oslava jubilea – šesťdesiatky slovenského spisovateľa prof. Dr. Zoroslava Speváka Jesenského.

Na úvod Monika Bažaľová prečítala báseň Čo sa mi v Kysáči páči, ktorú Zoroslav Spevák Jesenský napísal k tejto príležitosti.

DSCF0060

Z oslavy v KC Kysáč

O jubilantovi, ktorý 7. septembra oslávi 60. narodeniny, sa zmienila Anna Horvátová, moderátorka večierka. Povedala, že ide o prozaika, autora pre deti, niekdajšieho novinára Hlasu ľudu a Vzletu, redaktora časopisu Zornička, zostavovateľa čítaniek a učebníc slovenského jazyka pre nižšie triedy základných škôl, profesora Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.

Z tvorby Zoroslava Speváka Jesenského odzneli poviedky Strašné, strašnéAko Andrejko zjedol muchu v predvedení Maríny Horvátovej a básne Kocúr Karol Každý deň má svoju farbu v predvedení M. Bažaľovej.

Jubilantovi zablahoželali, na stretnutia s ním si zaspomínali a o styčných bodoch so Z. Jesenským hovorili Pavel Surový, úradujúci riaditeľ KC Kysáč, Libuška Lakatošová, republiková poslankyňa a Vlasta Brnová, matrikárka.

Oslávenec Spevák na úvod príhovoru hovoril o sebe, svojej povahe, profesionálnom angažovaní a písaní pre deti, čo je jeho srdcovou záležitosťou. Prezradil, že mu je Kysáč blízky z rodinných dôvodov a zmienil sa o životnom jubileu s odkazom, že je život krásna vec, hodný úsilia vybudovať si ho vo forme radosti, tolerancie a smiechu. Na záver prečítal prózu Boli raz dvaja.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs