OVOCINÁRSTVO: Význam zinku vo výžive jadrovín

19.apr 2016

OVOCINÁRSTVO: Význam zinku vo výžive jadrovín

Zinok je súčasťou mnohých enzýmov a biochemických procesov, vrátane funkcie kyseliny indolyloctovej, ktorá je zapojená do procesu predlžovania letorastov. Tento stopový prvok hrá hlavnú úlohu vo vývoji pukov a pri kvitnutí. Zlá zásoba zinku obmedzuje rast a vývoj listov a pukov.

Pôdna aplikácia musí byť vykonávaná v blízkosti koreňového systému, je však treba povedať, že príjem zinku je v prípade malej listovej plochy veľmi obmedzený. Aplikácia zinku pred kvitnutím môže pomôcť v zotavení stromov poškodených zimnými mrazmi a tiež zaisťuje, aby zásobovanie nebolo obmedzované v priebehu kvitnutia a tvorby nových plodov. Pozornosť musí byť venovaná výberu správnej formy zinku aplikovaného na list, aby sa minimalizovalo poškodenie mladých listov a plodov. 

jablonplodyDoporučuje sa aplikácia na jeseň po zbere, pre vytvorenie dostatočnej zásoby v stromoch pre zodpovedajúcu výživu zinkom v jarnom období a ešte pred vytvorením listovej plochy. Zinok rovnako pomáha prísunu vápnika do mladých listov.

Príznaky nedostatku sa prejavujú na jar vo forme chloróz na najmladších listoch, ktoré sú menšie a užšie ako normálne mladé listy.

Žltnutie nastáva medzi žilkami listu a je menej symetrické než napríklad v prípade deficitu mangánu. Listy môžu mať zvlnený okraj. Prejav symptómov nedostatku zinku na listoch jadrového ovocia nie je tak silný ako u ostatných ovocných druhov. Výrazný nedostatok má za následok defoliáciu výhonov a dopestovanie znetvorených a zle sfarbených plodov.

Ľubica Sýkorová

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs