V Kovačici početné kultúrno-spoločenské podujatia počas víkendu

18.apr 2016

V Kovačici početné kultúrno-spoločenské podujatia počas víkendu

Tretiu aprílovú sobotu v Kovačici poznačilo niekoľko kultúrno-spoločenských podujatí.

Krásou tradičných ľudových krojov malí účastníci programu prispeli k prvému ročníku podujatia Jarné kolo

Krásou tradičných ľudových krojov malí účastníci programu prispeli k prvému ročníku podujatia Jarné kolo

V popoludňajšich hodinách na nádvorí Miestneho spoločenstva Kovačica sa uskutočnilo stretnutie detských folklórnych súborov, ktoré pracujú pri základných školách a kultúrno-umeleckých spolkoch v Kovačickej obci.

Podujatie Jarné kolo, po uvítacich slovách Dragany Latovljeovej, úradujúcej riaditeľky Turistickej organizácie obce Kovačica, slávnostne otvoril Ján Husárik, predseda obce.

Neskoršie sa na letnom javisku vystriedali spevácke a folklórne skupiny, malí recitátori a divadelníci zo základných škôl a kultúrno-umeleckých spolkov z Kovačickej obce.

Padinskí a kovačickí dôchodcovia sobotu využili na tradičnú zábavu, na ktorú si pozvali hostí aj z okolitých miest

Padinskí a kovačickí dôchodcovia sobotu využili na tradičnú zábavu, na ktorú si pozvali hostí aj z okolitých miest

Vo večerných hodinách v sieni Domu kultúry 3. októbra sa uskutočnil benefičný koncert pre oprávku cimbalu. Na iniciatívu dvoch Kovačičaniek Anny Širkovej a Jarmily Jonášovej do tejto dobročinnej akcie sa zapojili početní  tanečníci a speváci, členovia detského hudobno-folklórneho súboru pri ZŠ v Kovačici, Komorný spevácky zbor Skala, ŽSS pri Ženskom spolku v Kovačici a rozhlasové speváčky Anna Širková a Katarína Lenhartová-Petríková za hudobného sprievodu ľudového orchestra.

Program moderovala profesorka slovenčiny Mária Kotvášová-Jonášová.

Pre tých, ktorí milujú kamarátenie a tanec, Obecné združenie invalidov práce v čele s predsedom Martinom Ďurišom a Miestna organizácia invalídov práce, ktorú vedie predseda Martin Lukáč, usporiadali 7. ročník akcie Vajíčkový bál, na ktorom penzistky usporiadali výstavu ručných prác. Okrem hudby, o ktorú sa postaral hudobník Vladimír Hudec, účastníkov podujatia očakávala aj chutná večera.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs