In memoriam: Pavel Kríž 1945 – 2016

17.apr 2016

In memoriam: Pavel Kríž 1945 – 2016

PKrižVčera krátko pred polnocou nás opustil Pavel Kríž z Jánošíka, učiteľ vo výslužbe a dlhoročný člen Matice slovenskej v Srbsku.

Narodil sa 18. 8. 1945 v Jánošíku, kde pobudol celý svoj život. Tu skončil základnú školu, 7. a 8. ročník v Báčskom Petrovci a Učiteľskú školu vo Vršci. Pracovný vek odpracoval v Základnej škole v Jánošíku, kde od prvého dňa mnohým generáciám vštepoval lásku k materinskému jazyku. Do dôchodku odišiel v roku 2009.

Bol dlhoročným členom SKUS Jánošík, členom cirkevného spevokolu, zborový presbyter a od roku 2014 predsedom obnoveného MOMS Jánošík.

Česť jeho pamiatke!

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs