Deň otvorených dverí petrovského gymnázia

16.apr 2016

Deň otvorených dverí petrovského gymnázia

GJKotvoreneslovDnes od 9. hodiny rána do 18. hodiny večer Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci pre všetkých záujemcov otvorilo svoje brány dokorán.

DSC_2695_resizeToto naše jedinečné gymnázium už s takmer storočnou tradíciou počas celej doby pôsobenia svojou vysoko profesionálnou výchovno-vzdelávacou prácou dalo základy pre vysokoškolské štúdiá významným doktorom vied, vedcom, umelcom, lekárom, inžinierom, spisovateľom a mnohým iným, ktorí boli a v súčasnosti sú nositeľmi spoločenského a kultúrneho života Slovákov, a nie iba Slovákov, u nás a vo svete.

DSC_2689_resizeDnes všetci záujemcovia mali možnosť vidieť akým spôsobom a s akým technickým vybavením táto ustanovizeň z roka na rok dokazuje, že žiaci gymnázia dosahovali a dosahujú najvyššie ocenenia na nespočetných olympiádach a súťaženiach vo vojvodinských, republikových a medzinárodných rámcoch.

DSC_2731_resizeSpevom, tancom, hovoreným a písaným slovom, športovými a bádateľskými aktivitami petrovskí gymnazisti dávno prekročili hranice štátu a sú hrdosťou a emblémom bezmála storočného petrovského gymnázia.

K tomu od budúceho školského roka novinkou na gymnáziu je i otvorenie nového vzdelávacieho profilu v oblasti informatických technológií v nadštandardne vybavených kabinetoch.

Riaditeľka a profesorský kolektív odkazujú všetkým záujemcom, aby ich navštívili prízvukujú, že školením sa na petrovskom gymnáziu budúcim gymnazistom umožnia získať potrebné vedomosti a pripravia ich na úspešné vysokoškolské štúdiá.

Pre túto príležitosť maturanti tejto školy prichystali aj virtuálnu prechádzku školou.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs