Báčsky Petrovec: Málo recitátorov, ale vyberaných

4.mar 2016

Báčsky Petrovec: Málo recitátorov, ale vyberaných

DSC_1692_resizePedagógovia z Báčskopetrovskej obce už dlhú dobu majú dobrú povesť v práci s mladými recitátormi a to potvrdili aj tohto roku.

Obecnú súťaž recitátorov i tohto roku usporiadalo Slovenské vojvodinské divadlo. Prvý stupienok súťaže mladých recitátorov zorganizovali včera podvečer vo veľkej sieni SVD.

Na rozdiel od minulých rokov, keď ich bolo aj dvakrát toľko, tohto roku súťažilo 22 žiakov z Petrovca, Kulpína a Hložian. Azda z dôvodu, že nemá kto s nimi pracovať, žiaci z Maglića toho roku neúčinkovali.

DSC_1691_resizeHodnotiaca porota v zložení Milina Florianová, predsedníčka a členovia Anna Hansmanová a Miroslav Babiak predsa nemali ľahkú úlohu z každej vekovej skupiny vybrať štyroch najúspešnejších, ktorých posunuli na oblastnú recitačnú prehliadku do Báča.

S prianím, aby sa zbavili trémy a aby sa im dobre darilo na javisku pred komisiou na úvod podujatia sa prítomným žiakom a ich pedagógom prihovorili riaditeľka SVD Viera Krstevská a organizátorka Miroslava Blažićová. Súťaž moderovala Marína Turčanová.

DSC_1708_resizeV prvej skupine žiakov od 1. po 4. triedu základnej školy súťažilo 8 žiakov a ďalej postúpili tretiaci ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci Anabela Myjavcová prednesom básne Márie Rázusovej-Martákovej Uväznená veverička a Milan Hansman prednesom básne Ľudmily Podjavorinskej Okuliare.

Tiež postúpili aj Zoran Mitić, tretiak ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne, ktorý zarecitoval báseň Branka Stevanovića Glas princa jedinca koji kroz vekove telefonom alu na obračun zove a Marcela Gániová, štvrtáčka ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prednesom básne Eleny Majnárovej Zvedavá myška.

DSC_1718_resizeV kategórii vyšších ročníkov základnej školy, teda žiakov od piatej po ôsmu triedu, bolo najmenej súťažiacich, iba 5 a ďalej postúpili piatačka Timea Čemanová z Kulpína, ktorá predniesla Zbohatlíkov Jozefa Mokoša, piataci ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina z Hložian Elena Zvarcová prednesom Cibule Jozefa Mokoša a Damjan Fekete Básničkou o klobáse Juraja Battu a ôsmačka Laura Pantelićová z Petrovca s básňou Okno Jozefa Mokoša.

Všetkých žiakov z Petrovca pre súťaž pripravila učiteľka Miluška Anušiaková-Majerová, žiakov z Kulpína Tatiana Kováčová a Tatjana Mitićová a žiakov z Hložian Anna Huďanová.

DSC_1733_resizeV tretej najstaršej vekovej skupine súťažili žiaci stredných škôl, ktorých bolo na javisku osem. Ďalej postúpili žiaci Gymnázia Jána Kollára z Petrovca: druháčka Lýdia Nikolajevićová prednesom básne Smrť obyčajného človeka Ľubomíra Feldeka, tretiačka Iveta Galasová s básňou Krásavec Vojtecha Mihálika (obe nacvičila ju profesora Marta Pavčoková) a štvrtáčka Elena Vršková s básňou Príliv drene Michala Babinku (nacvičila ju Annamária Boldocká-Grbićová), ako i druhák Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade Martin Krajčík s básňou Paľa Saba Bohuša Dedo môjho deda, ktorý by bol umrel ešte kým bol živý, keby nebol vedel žiť. Martina dlhé roky pedagogicky v recitovaní usmerňuje učiteľka Miluška Anušiaková-Majerová.

Pre všetkých dvanásť najlepších recitátorov organizátor zabezpečil priliehavé darčeky.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs