Oznámenie Asociácie slovenských novinárov: V ústrety predvolebnej kampani

4.mar 2016

Oznámenie Asociácie slovenských novinárov: V ústrety predvolebnej kampani

ASN ZNAKAsociácia slovenských novinárov apeluje na verejnosť, novinárske združenia a mediálne ustanovizne, ktoré informujú aj v slovenskom jazyku, aby boli na strane objektívneho novinárstva a novinárskej smelosti, ktorú dnes, uznáte, veľmi zriedkavo  vidieť.

Predvolebná kampaň ešte totiž ani nezačala a už existujú nátlaky zo strany politických strán a záujmových skupín, ktoré pred novinárov kladú nereálne podmienky na zverejnenie článkov a príspevkov hovoriacich o ich aktivitách.

Leitmotívom ich paranoických stanovísk je tvrdenie, že sú v nedostatočnej miere zastúpení alebo že sa ich vyhlásenia prenášajú v neadekvátnom kontexte, čo kulminuje zo dňa na deň . I keď novinárske obsahy, ktoré nehovoria v prospech propagovania ich politickej ideológie, obsahujú aj konkrétne dôkazy skutočného stavu, ich reakcie sú časté a podmieňujúce.

Terčom kritík sú predovšetkým regionálne a médiá, ktorých zakladateľom je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Týždenník Hlas ľudu v priebehu posledného roka urobil veľký krok k nezávislej redakčnej politike, predovšetkým s cieľom vymaniť sa spod priameho vplyvu svojho zakladateľa. Čoraz častejšie nátlaky na jeho novinárov a redaktorku upriamené sú proti objektívnemu informovaniu a s cieľom vyprodukovať „mierne“ čiže „afirmatívne“ informovanie o veciach, ktoré si vyžadujú ostrú kritiku verejnosti a podstatne hrozia, že udusia aj tu trochu zvyšnej novinárskej smelosti našich kolegov.

Napríklad, od novinárov sa žiada, aby podpísali vyhlásenie o tom, že texty rozhovorov zašlú na autorizáciu (!) a vzápätí spolubesedník „kategoricky zakazuje zverejnenie rozhovoru“, s ktorým súhlasil a počas ktorého nemal pripomienky na „tendenčné otázky“, ale sa mu tieto následne takými vidia. Podobných príkladov je mnoho.

Potrebné je pripomenúť, že naše médiá sú v službe VŠETKÝCH občanov a nie iba jednotlivých politikov  a záujmových skupín, ktoré by si priali, aby sa im venoval neohraničený mediálny priestor, ktorý médiá vyplnia za ich podmienok. Všetko ostatné pre nich predstavuje útok na ich osobnosť, činnosť a/alebo ideológiu. Tým skôr, že radi seba predstavujú ako „mesiášov“, ktorí prišli zachrániť slovenskú enklávu pred istou záhubou.

Týmto reagovaním sa určite nedávame na stranu Národnostnej rady, ale sme si vedomí skutočnosti, že ak sa podrobíme nátlaku hociktorej záujmovej skupiny v tomto konflikte medzi dvomi prúdmi v rámci slovenskej enklávy, ponecháme našich kolegov na návetrí, nechránených a aspoň čiastočne znechutených, čo môže mať zhubné následky prinajmenej pre nich a pre naše médiá.

Toto oznámenie predovšetkým predstavuje apel a podporu redakciám, redaktorom a novinárom, aby odvážne, objektívne a bez senzacionalizmu informovali o udalostiach v rámci slovenského národnostného spoločenstva. Naši čitatelia, poslucháči a diváci na základe objektívnych a nestranných faktov dokážu spoznať pravdu.

Asociácia slovenských novinárov

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs