Parlamentné, pokrajinské a lokálne voľby v rovnaký deň

4.mar 2016

Parlamentné, pokrajinské a lokálne voľby v rovnaký deň

maja-istvanNa dnešnej konferencii pre novinárov predseda pokrajinského Zhromaždenia István Pásztor a predsedníčka Národného zhromaždnia Srbska Maja Gojkovićová vyhlásili, že parlamentné, pokrajinské a lokálne voľby budú v rovnaký deň.

„Dnes sme ešte raz potvrdili, že našim spoločným zámerom je organizovať voľby v rovnaký deň a v súlade s tým zosúladiť procedurálne aktivity s pravidlami, ktoré platia pre parlamentné a pokrajinské voľby. Dnes môžem potvrdiť, že voľby do pokrajinského Zhromaždenia vypíšem 22. marca a uskutočnia sa v období pomedzi 22. apríla a 22. mája,“ poznamenal Pásztor.

Dnešné stretnutie malo za cieľ nielen dohodnúť sa o termíne volieb, ale aj ohodnotiť spoluprácu dvoch predsedov za posledné necelé dva roky, ktorú obaja ocenili ako pozitívnu a zároveň vyjadrili nádej, že tá spolupráca bude pokračovať aj naďalej.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs