Stará Pazova: Obecná prehliadka recitátorov

5.mar 2016

Stará Pazova: Obecná prehliadka recitátorov

Miodrag Petrović a recitátori staršej a strednej vekovej skupiny, ktorí postúpili na ďalšie súťaženie

Miodrag Petrović a recitátori staršej a strednej vekovej skupiny, ktorí postúpili na ďalšie súťaženie

V organizácii Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova sa včera v staropazovskej divadelnej sále uskutočnila obecná prehliadka recitátorov.

Na prehliadke sa zúčastnilo 90 recitátorov vo všetkých troch vekových kategóriach. Najviac ich bolo v mladšej (49) a v strednej vekovej skupine (39), kým iba traja recitátori vystúpili v staršej vekovej skupine.

Na oblastnú prehliadku recitátorov, ktorá sa uskutoční v dňoch nadchádzajúceho víkendu v Sriemskej Mitrovici postúpili 26-ti recitátori.

Z mladšej vekovej skupiny na ďalšie súťaženie v prednese krásneho slova podľa rozhodnutia poroty v zložení Miodrag Petrović, herec SND v Novom Sade a Viera Diovčošová, profesorka slovenčiny vo výslužbe zo Strej Pazovy odcestujú 10 recitátorov a medzi nimi aj Jelena Ardalová, žiačka ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

Zo strednej vekovej skupiny na oblastnú prehladku postúpili 13-ti recitátori a medzi nimi aj Mia Verešová a Andrej Simendić, obaja žiaci slovenskej základnej školy. Zo staršej vekovej skupiny postúpili všetci traja recitátori a medzi nimi i Ema Kočišová, ktorá na prehliadke vystúpila v mene tamojšieho SKUS hrdinu Janka Čmelíka.

Na tohtoročnej prehliadke recitátorov sa zúčastnilo v prednese krásneho slova menej účastníkov a ako uviedol M. Petrović badať aj pokles kvality prednesu.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs