Svetový deň modlitieb

4.mar 2016

Svetový deň modlitieb

V Jánošíku

V Jánošíku

Podobne ako aj vo všetkých evanjelických zboroch aj v cirkevných zboroch v Jánošíku a Hajdušici si pripomenuli Svetový deň modlitieb.

Program pod názvom Kto prijíma dieťa prijíma mňa tento raz pripravili ženy z Kuby. V Hajdušici ho predviedli členky oltárneho krúžku žien a cirkevnej mládeže a v Jánošíku členky spevokolov Glória a Jas a matky tohtoročných konfirmandov. V oboch zboroch program spestrili aj cirkevné spevokoly.

V Hajdušici

V Hajdušici

Celkom na záver vykonali peňažnú zbierku, určenú na podporu  kubánskej Rady cirkví v projekte vnútromísijnej práce v kresťanských zboroch s mládežou a mužmi, ako aj väčšieho akceptovania žien v cirkvi.

Zaspieval aj hajdušický cirkevný spevokol

Zaspieval aj hajdušický cirkevný spevokol

Zbierka bude využitá aj na projekt Charity Kuba, ktorý je zameraný na staršiu generáciu a pomáha seniorom v rozličných aspektoch – ako si prizarobiť k dôchodku, pomáha budovať spoločenské kontakty dôchodcov, zabraňuje sociálnej izolácii budovaním spoločenstiev.

Večierok uzavreli tradičným kubánskym pohostením – kávou a citronádou.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs