Vasin: Spolupráca nebola dobrá

4.mar 2016

Vasin: Spolupráca nebola dobrá

Miroslav Vasin (Foto: www.vojvodina.gov.rs)

Miroslav Vasin (Foto: www.vojvodina.gov.rs)

Podpredseda vlády Vojvodiny Miroslav Vasin nesúhlasí s pozitívnym ohodnotením spolupráce medzi pokrajinským a Národným zhromaždením. Vyhlásil to dnes pred začiatkom 51. zasadnutia pokrajinského Zhromaždenia a po tlačovej konferencii I. Pásztora a M. Gojkovićovej.

„Absolútne s tým nesúhlasím,“ hovorí Vasin. „Ak máte niekoľko zákonodarných iniciatív, ktoré sú v Zhromaždení Srbska odmietnuté, žiadny návrh pokrajinského Zhromaždenia nezažil verifikáciu v národnom parlamente a ak máte na mysli, že pokrajinská vláda niekoľkokrát žiadala, aby sa uskutočnili stretnutia s vládou republiky Srbsko neviem ako možno skonštatovať, že dve zhromaždenia dobre spolupracovali.“

Podľa jeho slov, ako dobrú spoluprácu možno považovať iba formálno-právne otázky, akými sú napr. zosúladenie dátumov. „Nezhodujem sa s ich hodnotením spolupráce, lebo žiadna iniciatíva pokrajinského Zhromaždenia, idea, návrh zmien a doplnkov určitého zákona neboli schválené,“ vyjadril nespokojnosť Vasin a zdôraznil, že pokrajinské Zhromaždenie nedostalo ani zdôvodnenie, prečo boli určité iniciatívy odmietnuté.

Nespokojná Demokratická mládež

Nespokojná Demokratická mládež

Nespokojnosť pred budovou pokrajinského Zhromaždenia vyjadrili aj niekoľkí členovia Demokratickej mládeže. Ako nám povedal člen Klubu demokratickej mládeže Aljoša Krajišnik cieľom ich zoskupenia pred Zhromaždením bola návšteva predsedníčky Národného zhromaždenia, ktorej chceli odovzdať „zmenku v hodnote 400 miliónov dinárov a fotografiou novej autobusovej stanice pripomenúť zabudnuté“. „Skutočne je hanba, že osoba, ktorá Novému Sadu urobila dlh vo výške 400 miliónov dinárov, vykonáva tretiu najprestížnejšiu funkciu v štáte – funkciu predsedníčky Národného zhromaždenia,“ povedal Krajišnik.

Jasmina Pániková

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs