Voliť sa bude môcť aj zo zahraničia

5.mar 2016

Voliť sa bude môcť aj zo zahraničia

Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy včera oznámilo, že voliči s bydliskom v zahraničí budú môcť hlasovať aj zo zahraničia, ale musia prostredníctvom diplomaticko-konzulárneho predstavenstva Srbska podať žiadosť o to, a to najneskôr do 2. apríla.

Žiadosť o zápis do osobitného voličského zoznamu, ktorý predstavuje evidenciu o tom, kto bude voliť zo zahraničia, záväzne musí obsahovať meno, priezvisko a meno jedného z rodičov voliča, rodné číslo, obec, čiže mesto a adresu bydliska v krajine, ako aj údaje o obci, čiže meste a adresy  bydliska v zahraničí, podľa ktorej bude velič hlasovať na nadchádzajúcich voľbách, prináša portál Rádio-televízie Vojvodiny.

Žiadosť o zápis do osobitného voličského zoznámu, súbežne so žiadosťou o zápis údajov o úmylse voliča hlasovať v zahraničí sa podáva v diplomatisko-konzulárnom predstavenstve Srbska, ktoré obe požiadavky zasiela kompetentnej obecnej, resp. mestskej správe podľa poslednej adresy žiadateľa pred odchodom do zahraničia.

Prístup k osobitnému voličskému zoznamu sa môže vykonať aj elektronicky a to na oficiálnej webovej stránke Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy.

Možnosť hlasovania zo zahraničia je výnimočnou príležitosťou aj pre našich Slovákov, ktorí študujú alebo pracujú v zahraničí, predovšetkým v Slovenskej republike v prípade, že im záleží na budúcnosti v Srbsku.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs