Mimoriadne parlamentné voľby budú 24. apríla

4.mar 2016

Mimoriadne parlamentné voľby budú 24. apríla

Tomislav Nikolić (Foto: www.mc.rs)

Tomislav Nikolić (Foto: www.mc.rs)

Srbský prezident Tomislav Nikolić dnes vypísal mimoriadne parlamentné voľby, ktoré budú 24. apríla 2016.

Nikolić zároveň podpísal dekrét o rozpustení súčasného zloženia Zhromaždenia Srbska.

Tohtoročné mimoriadne parlamentné voľby budú 11-te voľby tohto druhu od zavedenia viacstraníckeho systému v Srsbku roku 1990, čiže 5-te od známych demokratických zmien, ku ktorým prišlo v roku 2000, pripomína agentúra Beta.

Nadchádzajúce parlamentné voľby zároveň budú tretími voľbami za posledné necelé štyri roky.

Mimoriadne parlamentné voľby sa budú konať v rovnaký deň ako pokrajinské a lokálne voľby v AP Vojvodine.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs