Saopštenje Asocijacije slovačkih novinara: U susret predizbornoj kampanji

4.mar 2016

Saopštenje Asocijacije slovačkih novinara: U susret predizbornoj kampanji

ASN ZNAKAsocijacija slovačkih novinara  apeluje na javnost, novinarska udruženja i medijske ustanove koje informišu i na slovačkom jeziku da stanu na stranu objektivnog novinarstva i novinarske hrabrosti koja se u današnje vreme, priznaćete, retko sreće.

Naime predizborna kampanja još nije ni krenula a već postoje pritisci od strane političkih stranaka i interesnih grupa koje novinarima postavljaju nerealne uslove za objavljivanje tekstova i priloga koji govore o njihovim aktivnostima.

Lajtmotiv njihovih paranoičnih stavova koji kulminiraju iz dana u dan jeste tvrdnja da su nedovoljno zastupljeni ili da se njihove izjave prenose u neadekvatnom kontekstu. Iako novinarski sadržaji koji ne idu u korist propagiranja njihove političke ideologije sadrže i konkretne dokaze koji govore u korist činjeničnog stanja, reakcije sa njihove strane su učestale i uslovljavajuće.

Na udaru kritika su pre svega regionalni i mediji čiji je osnivač Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine. Nedeljnik na slovačkom jeziku “Hlas ljudu” je za poslednjih godinu dana napravio veliki iskorak ka nezavisnoj uređivačkoj politici a sve sa ciljem da se oslobodi direktnog uticaja svog osnivača. Sve učestaliji pritisci na njegove novinare i urednicu upereni su protiv objektivnog informisanja a sa ciljem da proizvedu “umereno” odnosno “afirmativno” izveštavanje o stvarima koje iziskuju oštru kritiku javnosti i suštinski prete da uguše ono malo preostale novinarske hrabrosti naših kolega.

Primera radi od novinara se traži da potpisuju izjave o tome da će tekstove razgovora poslati na autorizaciju (!) a onda intervjuisani “kategorički zabranjuje objavljivanje intervjua” na koji je pristao i za vreme kojeg nije imao primedbi na “tendenciozna pitanja” u toku samoga razgovora nego mu se ista pričinjavaju naknadno. Sličnih primera ima mnogo.

Treba napomenuti da naši mediji rade u službi SVIH građana a ne pojedinih političara i interesnih grupa koji bi voleli da im se posveti neograničen medijski prostor i da ga mediji popune pod njihovim uslovima. Sve ostalo za njih predstavlja napad na njihovu ličnost, delo i/li ideologiju. Tim pre, što vole sebe da predstavljaju kao “mesije” koji su došli da spasu slovačku enklavu od sigurne propasti.

Ovom reakcijom svakako ne stajemo na stranu Nacionalnog saveta nego smo svesni činjenice da ako pokleknemo pod pritiskom bilo koje od interesnih grupa u ovom sukobu između dve struje u okviru slovačke enklave, ostavljamo naše kolege novinare na vetrometini, nezaštićene i barem delimično obeshrabrene što bi moglo da ima pogubne posledice u najmanju ruku za njih i naše medije.

Ovo saopštenje pre svega predstavlja apel i podršku redakcijama, urednicima i novinarima da hrabro, objektivno bez senzacionalizma informišu o dešavanjima u okviru slovačke nacionalne zajednice. Naši čitaoci, slušaoci i gledaoci će lako na osnovu objektivnih i nepristrasnih činjenica znati da prepoznaju istinu.

Asocijacija slovačkih novinara  

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA “HLAS LJUDU” 21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 81/5, e-mail: nvu@hl.rs