BÁČSKY PETROVEC: Slovinské skúsenosti s fondmi EU

31.mar 2016

BÁČSKY PETROVEC: Slovinské skúsenosti s fondmi EU

Franc Bogovič

Franc Bogovič

Dnes napoludnie sa v Poľovníckom dome Lesík v Báčskom Petrovci zoskupili predstavitelia pokrajinskej administrácie, predstavitelia petrovskej lokálnej samosprávy a miestnych združení, ako i predstavitelia obce Srbobran, aby sa stretli a pohovorili si s tímom poslanca Európskeho parlamentu Franca Bogoviča zo Slovinska.

Európske fondy pre rozvoj vidieka, slovinské úspechy pre rozvoj vojvodinského hospodárstva bolo pomenovanie prednášky, ktorú pre domácich pripravil europoslanec Bogovič.

V rámci prednášky Franc Bogovič spolu so svojim tímom zohľadnil cestu akou sa Slovinsko dostalo k možnosti čerpania fondov Európskej únie, koľko z nich čerpalo v pred prístupovej fáze, koľko v súčasnosti a na aké ciele sa tieto finančné prostriedky míňajú.

Prednáška v petrovskom Lesíku

Prednáška v petrovskom Lesíku

Prednáška sa uskutočnila v rámci prípravy vojvodinského hospodárstva pre využívanie prostriedkov z fondov Európskej únie určených pre rozvoj vidieka.

Na jej realizácii sa spoločne podieľali Agentúra pre regionálny rozvoj AP Vojvodiny, pokrajinská vláda, Rozvojové stredisko Srdce zo Slovinska a Obec Báčsky Petrovec.

Na úvod riaditeľka Agentúry pre regionálny rozvoj AP Vojvodiny Vera Čelićová vyzvala, aby sa prihovorili predsedovia obcí Báčsky Petrovec Pavel Marčok a Srbobran Zoran Mladenović, ktorí v rámci príhovorov zohľadnili základné črty obcí a potenciály pre ich rozvoj.

Prednášku si vypočul i Pokrajinský sekretár pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Branislav Bugarski a spolu s ostatnými prítomnými sa zapojil do diskusie, ktorá nastala po prednáške.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs