Užitočná a výnosná plodina

1.apr 2016

Užitočná a výnosná plodina

RASTLINNÁ VÝROBA

V posledných rokoch naši pestovatelia čoraz častejšie prejavujú záujem o pestovanie tekvice olejnej Cucurbita pepo (srb. uljana tikva), ktorá sa pestuje kvôli semenu bohatému na olej.

tekvicaolejnaPoznáme dve formy olejnej tekvice olejnej:

– olejná tekvica, ktorej jadierka sú obalené šupkou,

– olejná tekvica s bezšupkovými semenami – holá, ktorej semeno je omotané pevnou blanou. Na získavanie oleja je tento druh oveľa vhodnejší.

Tekvica olejná nie je náročná na pôdu. Nevyhovujú jej pôdy príliš ľahké alebo pôdy ťažké. Nesmie sa pestovať po rastlinných druhoch z čeľade Solanaceae (paprika, rajčiaky, zemiaky, baklažán, tabak), pretože ich napádajú rovnaké ochorenia. Predplodinou nemôžu byť ani rastliny z čeľade Cucurbitaceae (uhorky, dyne, melόny) a ani lucerka. Najlepšou predplodinouobilniny. Po tekvici môžeme úspešne pestovať takmer všetky rastlinné druhy.

Čo sa týka hnojenia, tekvica je veľmi „vynaliezavá“ rastlina, ale pre dosiahnutie vysokých výnosov je nevyhnutné zabezpečiť jej dostatok živín. Organické hnojenie má významnú úlohu na kyslých a pieskovitých pôdach. Ak sa maštaľný hnoj aplikuje po celej ploche, odporúčaná dávka je 30 – 40 t/ha. Olejná tekvica má vysoké požiadavky na fosfor a draslík. V závislosti od druhu pôdy a obsahu živín, odporúčané dávky sú nasledovné: dusík (N) od 80 do 120 kg/ha, P2O5 od 90 do 130 kg/ha a K2O od 120 do 150 kg/ha. Použitým preparátu na báze bόru zlepšujeme oplodnenie tekvíc a znižuje sa podiel prázdnych semien o polovicu.

Olejná tekvica je teplomilná rastlina, ktorá sa seje koncom apríla alebo začiatkom mája, keď teplota vrchnej vrstvy pôdy dosiahne minimálne 12 °C. S cieľom dosiahnutia vysokých výnosov semena, optimálna hustota porastu je 10 000 – 11 000 rastlín po hektári, čo sa dosiahne výsevkom 13 000 až 14 000 klíčivých zŕn/ha (4,5 – 5 kg semena/ha). Odporúčaná medziriadková vzdialenosť je 140 cm a vzdialenosť medzi rastlinami v rade 70 cm.

Na pôdach dobre zásobených živinami sa uprednostňuje medziriadková vzdialenosť 70 cm a taká istá vzdialenosť aj medzi rastlinami. Na ťažších pôdach sa seje na hĺbku 3 až 5 cmna ľahších, pieskovitých pôdach na 4 až 6 cm. V zásobníku sejačky veľmi ľahko dochádza k upchatiu otvorov semenom, preto je vhodné zaprášiť ho grafitovým práškom. Počas sejby je nutné stále kontrolovať precíznosť práce sejačky.

V poslednom čase sa olejná tekvica pestuje aj z priesad. Pri tomto spôsobe sa v úplnosti môže dodržať spon, plody skôr dozrievajú. 

Ľubica Sýkorová

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs