Simulácia Európskeho výboru regiónov v pokrajinskom Zhromaždení

1.apr 2016

Simulácia Európskeho výboru regiónov v pokrajinskom Zhromaždení

V Zhromaždení APV dnes štartovala trojdňová študentská simulácia Európskeho výboru regiónov. Simuláciu spoločne organizujú študenti z fakúlt belehradskej a novosadskej univerzity, zhromaždených v študentskom združení BEUM a v rámci projektu CoRIUSS Vojvodina.

Koordinátorka projektu Annamária Makanová

Koordinátorka projektu Annamária Makanová

Zúčastnení študenti z Rumunska, Slovenska, Bulharska, Maďarska, Česka, Macedónska, Albánska, Chorvátska, Talianska, Bosny a Hercegoviny, SlovinskaČiernej Hory, ako aj, samozrejme, z našej krajiny, budú počas troch nadchádzajúcich dní rozoberať dve témy – problém nezamestnanosti mladých ľudí, ktorý by mala doriešiť medziregionálna hospodárska spolupráca a dôležitosť spoločenskej kohézie v multikultúrnych, multietnických a multijazykových regiónoch.

Koordinátorka projektu Annamária Makanová poznamenala, že účastníci dostali úlohy, na základe ktorých budú nielen prezentovať určitýsi európsky región alebo mesto, ale aj simulovať úlohu primátorov, predsedov okruhov a regiónov, poradcov a iných regionálnych predstaviteľov.

Časť účastníkov konferencie

Časť účastníkov konferencie

„Po prezentáciách bude nasledovať vypracovanie Akčných plánov, čiže naplno budú simulovať Výbor európskych regiónov,“ povedala Makanová a doložila, že v posledný deň budú obe skupiny mať plenárne zasadnutie, na ktorom sa pokúsia nájsť spoločné riešenie problémov, o ktorých pred tým rokovali.

Partnermi konferencie, okrem pokrajinskej vlády, sú aj národnostné rady národnostných menšín, ktoré delegovali predstaviteľov svojej menšiny zo Srbska a predstaviteľov z materskej krajiny.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs