Belehradské bezpečnostné fórum sa začína koncom septembra

11.sep 2014

Belehradské bezpečnostné fórum sa začína koncom septembra

BSF 300Belehradské stredisko pre bezpečnostnú politiku, Európske hnutie v Srbsku a Belehradský fond pre politickú výnimočnosť v dňoch 30. septembra až 2. októbra t. r. organizujú 4. Belehradské bezpečnostné fórum pod názvom Európa 2014: Koniec a/alebo nový začiatok?

Na podujatí budú prebiehať diskusie  v rámci panelov o rozličných témach, ktoré sa týkajú globálnych a európskych výziev, s prihliadnutím na storočnicu začiatku Prvej svetovej vojny. Renomovaní odborníci budú analyzovať v akej miere sa táto storočnica môže pokladať za koniec, resp. nový začiatok historického a integratívneho diskurzu na Západnom Balkáne a v Európe, ale sa bude diskutovať aj o dilemách rozšírenia súvisiacich s 10. výročím rozšírenia tzv. Big Bang.

Momentka z Belehradského bezpečnostného fóra 2013 (foto: BSF)

Momentka z Belehradského bezpečnostného fóra 2013 (foto: BSF)

Osobitnú pozornosť venujú aj odporúčaniam, ktoré v roku 2005 dala Medzinárodná komisia pre Balkán, ako aj širšiemu (des)integratívnemu kontextu a politiky na Západnom Balkáne a Mediteráne.

Ako aj v predchádzajúcich troch ročníkoch, väčšina panelov sa pokúsi preskúmať transformáciu Balkánu z bezpečnostného problému do bezpečnostného partnera.

Vychádzajúc z dobrej praxe predchádzajúcich ročníkov, akademická časť fóra zoskupí mladých odborníkov a lídrov, ktorí budú diksutovať na tému prínosu z minulosti, kolektívnej pamäti a medzinárodnej bezpečnosti.

(podľa BCBP)

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs