Slováci vpred! – nová listina na zozname

12.sep 2014

Slováci vpred! – nová listina na zozname

slovaci-napred-logo-lista (1)Republiková volebná komisia dnes schválila štvrtú listinu pre voľby členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Ide o listinu Slováci vpred! – Pavel Surový.

V písomnom vyjadrení pre verejnosť nositeľ listiny o. i. uvádza: SLOVÁCI VPRED! nastupujú s reálnym programom, ktorého cieľom je SPÁJAŤ SLOVÁKOV. Zasadzujeme sa za najširší možný konsenzus v slovenskej komunite, aby sme spolu silne riešili naše problémy v oblasti vzdelávania, kultúry, práva, informovania a používaní jazyka a písma. Všetky naše rozhodnutia budú verejné. Budeme sa riadiť princípmi demokratickosti a transparentnosti.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs