Biely mor nepoľavil

17.jan 2013

Aj keď je zoznam zosnulých Hajdušičanov omnoho dlhší od zoznamu novorodeniatok, predsa len rok 2012 v tejto juhobanátskej osade bol z demografického aspektu trochu prajnejší, keďže sa narodilo viac a umrelo menej ľudí ako v roku 2011. Poďme však radom.

V istej chvíli sobáš a krst: Pavel Cepera a Anna Sándorová s kmotrovcami a zároveň aj krstnými rodičmi svojho syna Valentína (v náručí krstnej mamy) počas sobáša v hajdušickom kostole

Hajdušičania sa v roku za nami rozlúčili s 28 spoluobčanmi – dvanástimi ženami a šestnástimi mužmi, čo je o 3 menej ako v roku predtým. Keď ide o národnostnú štruktúru zosnulých, po prvýkrát sa stalo, že umrelo menej Slovákov než príslušníkov ostatných tuná žijúcich národov. Trinásti vlani zosnulí Hajdušičania boli totiž Slováci, deviati boli Srbi, štyria Macedónci a  po jeden Maďar a Nemec. Väčšina, čiže 15 zosnulých v deviatom a ôsmom desaťročí svojho života, šiesti občania tejto osady sa dožili veku 60 až 70 rokov, a ďalší siedmi 50 až 60 rokov. Všetci umreli na nejakú chorobu a nie je zaznamenaný ani jeden prípad násilnej smrti. Najstarší vlani zosnulý Hajdušičan bol 89-ročný Stojan Tasić, a najstarší Slovák 84-ročný Michal Molnár. Najmladší zosnulý bol utečenec z Chorvátska, 53-ročný Tihomir Bundalo, ktorý na následky zákernej choroby umrel počas pobytu vo svojom rodisku, kde je aj pochovaný. Dva roky staršia bola najmladšia zosnulá Slovenka, 55-ročná Anna Černáková.

Novorodeniatkom sa vlani tešili v siedmich hajdušických rodinách, čo je najviac za posledných 5 rokov. V piatich rodinách uvítali dievčence a v dvoch chlapcov. Päť detí sú prvorodeniatka, jedno je druhé, a jedno je otcovi prvé a matke tretie dieťa. Všetky tieto deti sú zo zmiešaných manželstiev a bolo by skutočne nevďačné hovoriť o ich národnostnej príslušnosti. To tým skôr, že takmer všetci rodičia týchto detí tiež pochádzajú zo zmiešaných manželstiev. Povedzme však, že 5 vlani narodených detí má slovenský pôvod, čiže buď rodičia alebo starí rodičia sú im Slováci a len od toho, ako ich rodiča budú vychovávať, závisí, ku ktorému národu sa v dospelom veku pridajú.

Osudové áno v hajdušickom matričnom úrade vlani vyslovili iba 4 snúbenecké páry. Z toho iba jedno manželstvo uzavreli dvaja Slováci, pokým ostatné tri sú zmiešané a v nich buď jeden alebo obaja manželia majú aj slovenský pôvod. Žiaľ, iba dva manželské páry zostali žiť v osade. Jednému z tých dvoch párov – Pavlovi Ceperovi a Anne, rod. Sándorovej, – sa vlani narodil syn, pokým ďalšie dva páry žijú v Padine a v Nemecku.

vlh

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs