Rozmanité aktivity petrovskej pobočky YMCA

17.jan 2013

Do rámcov celosvetového združenia YMCA (Young Men’s Christian association, ktoré sa do slovenčiny prekladá ako Kresťanské združenie mladých ľudí) patrí aj jedna tunajšia pobočka. Ide o mladých aktivistov z Báčskeho Petrovca, ktorí pobočku založili roku 2007. Neskoršie si zariadili aj vlastnú kanceláriu a z roka na rok rozvetvovali svoju činnosť, pričom prostrediu ponúkli rozličné spôsoby užitočného trávenia voľného času pre žiakov a dospievajúcu mládež. Naposledy sme ich navštívili koncom decembra, keď usporiadali vianočnú kreatívnu dielňu pre žiakov nižších ročníkov, s ktorými zdobili novoročné pohľadnice. Pri tej príležitosti sme vyzvali koordinátorku združenia Hanu Majerovú, aby ozrejmila činnosť petrovskej pobočky YMCA v roku 2012.

– Už na jar, koncom mája, sme v rámci Dňa Petrovca spolu s obecnou Kanceláriou pre mladých a združením E.Y.B.L. pre deti zorganizovali Hry bez hraníc na Námestí slobody. Pokiaľ sa animátori bavili s húfom detí, my sme tam postavili naše stánky a pre účinkujúcich sme prichystali i občerstvenie plus rôzne minikreatívne dielne. Okrem toho v ústrety Veľkej noci sme usporiadali dielňu na výrobu veľkonočných ozdôb. V školských telocvičniach sme pre záujemcov na jar a v jeseň organizovali tréningy aikido.

Ak sa nemýlim, aj v lete bolo združenie veľmi aktívne?

Originálne a pestrofarebné novoročné pohľadnice petrovských žiakov

– V lete sme sa rovnako tak ako každý rok venovali žiakom, pre ktorých sme prichystali pobavenie cez prázdniny. Pracovali sme s dvoma skupinami, spolu naši dobrovoľníci mali na starosti 30 detí. Každej skupine sme sa venovali jeden týždeň a pokúsili sme sa žiakom priblížiť prostredie, v ktorom žijú novým spôsobom. Zaviedli sme ich do rôznych podnikov a inštitúcií, kde doteraz nemali príležitosť nakuknúť. Spolupracovali sme aj so Spolkom petrovských žien, kde sme mali kreatívny kulinársky deň, pričom deti vypomáhali pri chystaní obeda, a tak získali základné zručnosti. Cieľom bolo osamostatniť deti a naučiť ich príprave niektorých jedál.

Vaše združenie roky pomáha aj v príprave hudobného festivalu v Kulpíne…

– Každé leto sa aktívne podieľame na organizácii Kulpin festu, a tak bolo aj v tomto roku. Úspešne sme dotiahli ku koncu dvojdňový punk-rock festival, na rozdiel od predchádzajúcich rokov aj počasie žičilo a festival nadobudol aj internacionálny ráz.

Mali sme možnosť vidieť, že sa venujete aj mladým mamičkám. Je to novinka vo vašej práci?

– Dve mladé tehotné ženy prejavili záujem o program pre budúce mamičky. V jeseň obe absolvovali program, v rámci ktorého sa oboznámili s premenami tela počas tehotenstva a s cvičeniami na uľahčenie pôrodu. Pre ne sme zabezpečili odbornú poradkyňu Kristínu Paulínyovú. Obe účastníčky programu už majú deti, takže aj to bola zaujímavá a úspešná akcia.

Združenie propaguje cestovanie po svete a spoznávanie rôznych kultúr, k tomu aj vytváranie pracovných príležitostí…

– Pre mládežníkov z našej obce sme v septembri prichystali informačný seminár, ktorý bol venovaný európskemu dobrovoľníckemu servisu (EVS) a mládežníkom od 18 do 30 rokov, ktorí prostredníctvom tohto programu môžu cestovať do krajín Európy na obdobie do jedného roka. Je to príležitosť spoznať nových ľudí, naučiť sa cudzie jazyky a získať nové skúsenosti. Seminár moderovala Ivana Wolfová z novosadskej organizácie Balkan Idea a účinkovali aj dobrovoľníci zo zahraničia.

Petrovské združenie YMCA tradične na záver roka usporadúva vianočnú kreatívnu dielňu pre deti, ktoré pripravujú novoročné pohľadnice. Aj koncom decembra minulého roku vyše 50 žiakov nižších ročníkov z Petrovca sa dobre bavilo s aktivistami YMCA.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs