Aktuálne témy na BlogOpen-BlogNext v Novom Sade

10.mar 2017

Aktuálne témy na BlogOpen-BlogNext v Novom Sade

Slobodan Cvetković

„Na sociálnych sieťach každá piata osoba už bola bloger alebo je bloger alebo sa chce stáť blogerom. Žijeme v dobe blogov a v dobe online bohov.“ Týmito slovami začala svoju úvodnú reč Tatjana Vehovec, blogerka (Mooshema) a spoluzakladateľka Blog Open-u. Tohto roku sa konferencia Blog Open konala už desiaty krát a to na Novosadskom veľtrhu.

 Čo je to blog?

Brana´s Divine World

Včera, 9. marca, v Master stredisku, Konferenciu otvoril predseda Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković a moderátorkou bola Tatjana Vehovec. Porovnala ako to bolo pred desiatimi rokmi, že sa dnes aspoň nemusí vysvetľovať čo je to blog, lebo vtedy sa slovo blog muselo aspoň tri krát zopakovať.

Či je to povolanie, či koníček, čo vlastne znamená písanie denníka na internete? Či to robia ľudia nečinní, egocentrici alebo ľudia, ktorí túžia po pozornosti? Či blogy zmenili ich autorov alebo čitateľov a aký majú dnes vplyv?

Na všetky tieto otázky, odpovede dali na svojich príkladoch dnes už úspešní blogeri a blogerky : Branislava Antovićová (Brana´s Divine World), Vladimir Stanković (Deda Bor), Milica Radović (IT konekt), Petar Vojinović (Tango Six), Angelina Radulović (Mamin svet), Mirjana Mimica (Mahlat) a Goran Mirković (Kakav je film?).

Vtipný autor blogu Deda Bor

Výskum #Blogmetar

Pred týmito veľmi zaujímavými a inšpirujúcimi prednáškami, Irina Miloševićová a Dunja Vujičićová z agentúry BPG, ktorá sa zaoberá spoluprácou s blogermi, predstavili exkluzívne výsledky prvého regionálneho výskumu blogosféry #Blogmetar.

Tento výskum sa začal v roku 2015 a k prvým výsledkom sa prišlo v roku 2016, ktoré boli teraz po prvý krát prezentované. Majúc na zreteli, že sa táto oblasť rapídne šíri a rozvíja, niektoré výsledky sa trochu líšia v súčasnosti. Z tohto obsiahleho výskumu, niektoré zaujímavé výsledky sú, že je viac žien blogeriek, že tretina blogerov má vysokoškolské vzdelanie, má medzi 30 a 40 rokov, pre väčšinu blogerov je to

Výskum #Blogmetar

koníček, ženy viac motivuje láska k písaniu, kým mužov zisk alebo viditeľnosť na nete, atď.

All stars

V druhý deň Konferencie budú organizované dielne o blogovaní a panelové diskusie o aktuálnych témach v oblasti blogosféry, sociálnych sietí, digitálnej spoločnosti a e-štátu. V sobotu, posledný deň Konferencie sa zúčastnia aj hviezdy internetu a to autory/ky známych blogov: Zorannah, Yasserstain, Njuz.ner, Nichim izazvan, Ja sam Staša, Zombijana a Urban fitness.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs