Budúcnosť organickej výroby

10.okt 2013

SIEDME FÓRUM V SELENČI

Hostí privítali Jozef Gašparovský a prof. Dr. Branka Lazićová

Hostí privítali Jozef Gašparovský a prof. Dr. Branka Lazićová

Dňa 27. septembra 2013 na pozvanie Centra pre organickú výrobu zo Selenče sa po siedmy raz stretli priaznivci ekologického, organického poľnohospodárstva a zdravého spôsobu života. Spoluorganizátorom tohto podujatia bola Poľnohospodárska fakulta z Nového Sadu. Aj napriek sychravému počasiu v príjemnom prostredí Business clubu sa stretol veľký počet odborníkov, výrobcov, študentov, ktorých spoločnou črtou je práve organická výroba. Hostí privítal Jozef Gašparovský, predseda Správnej rady Centra pre organickú výrobu, prof. Dr. Branka Lazićová a prof. Dr. Milan Popović, dekan Poľnohospodárskej fakulty.

V prvej časti odzneli prednášky týkajúce sa tém ako:

Organická výroba a udržateľný rozvoj v strategických dokumentoch Európskej únie (prof. Dr. Miroslav Vesković, rektor Univerzity v Novom Sade; prof. Dr. Radovan Pejanović, prorektor Univerzity v Novom Sade, Dipl. Mrs. Mirela Tomašová, ktorá prácu prezentovala); Organické výrobky na trhu Rakúska – skúsenosti (Johan Kreschischnig – Bio Austria z Rakúska); Alternatívne rastlinné kultúry v organickej výrobe (Dr. Vladimír  Sýkora, Inštitút pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo Nový Sad); Význam a úloha medziplodín v organickom poľnohospodárstve (Svetlana Atanasovićová, Dipl. Ing. master, Poľnohospodárska fakulta Nový Sad). Už tradične sa na fóre zúčastňujú aj hostia zo Slovenska, z Potravinárskeho inštitútu z Bratislavy, ktorých prednášky boli na vysokej odbornej úrovni. Doc. Ing. Stanislav Šilhár prezentoval tému Procesy a postupy pri spracovaní organickej potravy, Ing. Elena Panghyová tému Potrava s vyššou biologickou hodnotou a Mgr. Marcela Blažková tému Porovnávanie kvality múky z organickej a konvenčnej výroby pšenice špaldy (srb. spelta).

Na fóre sa každoročne zúčastňujú a zároveň svoje výrobky prezentujú žiaci Poľnohospodárskej školy z Báča

Na fóre sa každoročne zúčastňujú a zároveň svoje výrobky prezentujú žiaci Poľnohospodárskej školy z Báča

Po prednáškach si hostia mohli prezrieť výstavu tradičných organických výrobkov, ktorá bola spojená aj s degustáciou.

V druhej časti prednášok bola po prvý raz podrobne predstavená téma z oblasti dobytkárstva – chov ošípaných v organickej výrobe so spätným pohľadom na pôvodné plemená (prof. Dr. Ivan Radović, Poľnohospodárska fakulta Nový Sad).

Podľa údajov o organickej výrobe Ministerstva poľnohospodárstva Srbska táto oblasť je u nás stále nedostatočne zastúpená. V roku 2013 iba 110 registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev získalo právo na subvencie na organickú rastlinnú výrobu vo výške takmer 8,6 milióna dinárov pre 1 004 hektárov. V tomto roku Správe pre agrárne platby Ministerstva poľnohospodárstva, kde sa podávajú žiadosti o prémiu za mlieko vyrobené v organickej výrobe, doteraz prišla iba jedna žiadosť; taktiež bolo podaných iba 10 žiadostí o podporné prostriedky na organickú dobytkársku výrobu. Odporúčania domácim farmárom sú, aby sa orientovali aj na organické pestovanie obilnín, najmä pšenice, a na organickú výrobu mäsa a mlieka, čo sú hlavné trendy v EÚ do roku 2050. Nie je to ľahké a určite je tu potrebná aj pomoc štátu. Organická výroba je budúcnosť nielen domáceho, ale aj európskeho poľnohospodárstva.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs