Čaro imaginácie na Slovensku

30.okt 2016

Čaro imaginácie na Slovensku

Fenomén kovačickej insity bol do konca augosta 2016 sprístupnený milovníkom výtvarného umenia v Piešťanoch

Fenomén kovačickej insity bol do konca augusta 2016 sprístupnený milovníkom výtvarného umenia v Piešťanoch

Projekt s názvom Čaro imaginácie –  Slovenská kovačická insita, ojedinelý fenomén kultúrneho dedičstva, dvojice autorov Jarmily Gerbocovej, kurátorky krajanských zbierok Slovenského národného múzea-Historického múzea v Bratislave, a Vladimíra  Valentíka, riaditeľa Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, sa stal koncom leta skutočnosťou – predstaviť po prvýkrát Galériu insitného umenia, ktorá prednedávnom oslávila svoju šesťdesiatku, prostredníctvom maliarov, jej členov, aj na Slovensku.

Druhým domovom teplých farieb slnka na plátnach maliarov, členov svetoznámej obrazárne na Dolnej zemi, sa po mnohých administratívnych úkonoch, dostalo aj na Slovensko. Premiéra bola najprv v Dome umenia v Piešťanoch, následne sa s ňou do konca októbra oboznamujú návštevníci v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici v Thurzovom dome na Námestí SNP. Jej prezentácia na Slovensku končí v Bratislave  9. novembra, kedy bude v plnej paráde, doplnená o ďalšie artefakty, vypožičané taktiež  z kovačickej  galérie. Výstava v historickej budove Slovenského národného múzea na nábreží Dunaja (mimochodom realizovaný projekt Kulpínčana M.M.Harminca), bude slávnostne sprístupnená návštevníkom až do konca februára roku 2017. Jej súčasťou, podľa slov autorov J. Gerbocovej a V. Valentíka, v tomto časopriestore budú zorganizované Hovory o insite za účasti domácich a zahraničných kunsthistorikov, odborníkov na tento druh výtvarného umenia. Súčasťou vystavených 64 diel autorov sú aj videonahrávky rozhovorov s  Martinom Jonášom a Zuzanou Chalupovou, taktiež je k dispozícii aj video o kovačickej Galérii insitného umenia.

Momentka z otvorenia výstavy v Thurzovom dome v Banskej Bystrici

Čaro imaginácie aj v Thurzovom dome v Banskej Bystrici

Dvojica autorov, Gerbocová a Valentík, sa rozhodla pre tento nezvyčajný projekt z viacerých dôvodov: prvýkrát prezentovať Galériu insitného umenia na Slovensku ako významnú inštitúciu tohto druhu výtvarného umenia, prezentovať ju v čase, kedy je SR predsedajúcou krajinou Rady EÚ, a v čase, kedy prezentujú nielen svoje domáce dejiny, ale i dejiny krajanov-Slovákov žijúcich v zahraničí, ako integrálnu súčasť slovenských dejín.

Hoci je Galéria insitného umenia papierovo už šesťdesiatničkou, je ešte stále mladuchou. Významom svojho obrazového fondu, najrozmanitejšími aktivitami a tisíckami každoročných návštevníkov, sa dostala do povedomia nielen Vojvodiny, Srbska, ale i návštevníkov z celej Európy a zámoria. A že je o insitu, insitné umenie Slovákov žijúcich vo  Vojvodine, záujem aj v okolitých krajinách, svedčí bohatý program jej prezentácií v nasledujúcom kalendárnom roku.

Sen jej autorov tak dostal reálne podoby, nielen v jeho realizácii, ale najmä v  množstve kladných ohlasov návštevníkov a médií.

Foto: Andrej Meleg

                                                                                                                                                                                                                                                                        

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs