Podmývanie rozpočtu a štandardu

31.okt 2016

Podmývanie rozpočtu a štandardu

Uličný predaj je tiež formou neregulárneho predaja

Uličný predaj je tiež formou neregulárneho predaja

Keď je peňazí málo, tak sa s tými čo sú, musí narábať veľmi obozretne. Usudzujúc podľa tunajšej praxe, ktosi zvonku by povedal, že peňazí máme dosť. Totiž, čierny trh a nelegálna konkurencia veselo fungujú, hoci len pre sivú ekonomiku ročne prichádzame až o tristo miliónov eur.

Minister hospodárstva Goran Knežević uvádza, že je úroveň tejto ekonomiky u nás o päť percent vyššia než je priemer v Európskej únii, kým ministerka štátnej správy Ana Brnabićová podčiarkuje, že táto tvorí až tridsať percent hrubého národného dôchodku. Prioritou vlády je zmenšiť ten neslávny podiel na 26,5 percenta do roku 2020.

Viac peňazí v rozpočte znamená aj viac lepších ciest

Viac peňazí v rozpočte znamená aj viac lepších ciest

Prostriedky o ktoré štát prichádza by stačili, aby každá obec vybudovala nový dom zdravia, mala na financovanie platov policajtov, lekárov a hasičov, na rekonštruovanie nemocníc. Cestou k tomu je uvedomiť si, že neplatením daní a príspevkov vlastne hazardujeme so svojou budúcnosťou. Lepšia daňová morálka, platenie príspevkov, prihlasovanie robotníkov, vystavovanie fiškálnych účtov musía byť oveľa prítomnejšie ako doteraz. Veď len v tomto roku inšpekcie odhalili viac ako 13 100 robotníkov pracujúcich načierno. Až tri milióny eur štát stráca len pre pašovanie kávy. Tá však zďaleka nie je jediným produktom, ktorý sa nelegálne dostáva cez hranice.

Na nedávnej konferencii Koordinačného telesa Vlády Srbska pre usmernenie aktivít na čelenie sivému hospodárstvu odznel aj údaj, že je jeho veľkým prameňom aj poľnohospodárstvo, v ktorom v neregulovanom statuse, teda sezónne, pôsobí okolo 300-tisíc ľudí. Toto by sa malo riešiť osobitným zákonom a systémom poukážok, ktoré by mali zahrnúť najmenej 100-tisíc osôb.

Odhaduje sa, že nadchádzajúce dva roky budú kľúčové pre boj proti sivej ekonomike. Jeho predpokladom je plné uplatnenie Zákona o inšpekčnom dozore, Zákona o práci, zveľadenie fungovania Ministerstva financií a Daňovej správy, reforma sústavy parafiškálnych záťaží, ktorých je ešte stále okolo 250. Hybnou silou, motívom v tom boji by predovšetkým mal byť údaj, že zredukovanie sivého hospodárstva o jedno percento, znamená až sto miliónov eur viac v rozpočte. Vonkoncom teda nejde o skromné prostriedky, s ktorými sa treba zahrávať.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs